Αθλητικό μάρκετινγκ και η σημασία των χορηγιών στο ποδόσφαιρο. (Bachelor thesis)

Υαλοπούλου, Σταυρούλα/ Περνάρη, Στεργία


Η εργασία έχει θέμα Αθλητικό Μάρκετινγκ και η σημασία των χορηγών στο ποδόσφαιρο. Πραγματοποιήθηκε Βιβλιογραφική έρευνα για το τι είναι αθλητικό μάρκετινγκ, το μείγμα μάρκετινγκ στο ποδόσφαιρο αλλά και τις χορηγίες. Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των παραπάνω με σκοπό την αντίληψη του πως δημιουργήθηκε το αθλητικό μάρκετινγκ από την αρχαία εποχή μέχρι και σήμερα αλλά και πως χρησιμοποιείται σωστά για την επίτευξη των στόχων του. Ακόμα πραγματοποιήσαμε συνέντευξη με υπεύθυνους του τμήματος μάρκετινγκ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με σκοπό να δούμε πως λειτουργεί το αθλητικό μάρκετινγκ και οι χορηγίες σε πραγματικό επίπεδο, πως αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες του κλάδου αλλά και το βαθμό ανάπτυξης που έχει το αθλητικό μάρκετινγκ τα τελευταία έτη
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Keywords: Αθλητικό μάρκετινγκ;Χορηγίες;Ποδόσφαιρο;Μίγμα μάρκετινγκ;ΠΑΕ ΠΑΟΚ;Εµπορική Ανάπτυξη
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, 2020 (α/α 11928)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16049
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΥΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΕΡΝΑΡΗ.pdfΠτυχιακή εργασία1.13 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16049
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.