Απομόνωση πολυσακχαριτών από σαλέπι και μελέτη της επίδρασης τους στη σταθερότητα γαλακτωμάτων λαδιού σε νερό

Γρωργιάδης, Νίκος/ Κεχαγιάς, Ανδρέας/ Αριστοτέλους, Βαλεντίνος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Polysaccharides;Eulsions;Insoluble in alcohol components;Water;Oil;Preparation of emulsions;Χρωματογραφική ανάλυση των εκχυλισμάτων;Αδιάλυτα σε αλκοόλη συστατικά;AIS;Λάδι;Νερό;Σαλέπι;Παρασκευή γαλακτωμάτων;Γαλακτώματα;Πολυζαχαρίτες
Issue Date: 29-Apr-2014
Abstract: Εκχυλίσματα πολυσακχαριτών παραλήφθηκαν από σαλέπι με την βοήθεια υδατικών διαλυμάτων οξικού νατρίου (HBSS), EDTA, (CHSS) και αραιού αλκάλεως (DASS) και μελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης τους στην σταθερότητα γαλακτωμάτων λαδιού σε νερό. Η προσθήκη HBSS προκάλεσε αποκορύφωση του γαλακτώματος, ο βαθμός της οποίας ήταν μεγαλύτερος όσο αυξανόταν η συγκέντρωση του προστιθέμενου εκχυλίσματος πολυσακχαριτών. Αυτό οφείλεται πιθανόν σε φαινόμενα εκκένωσης του ενδιάμεσου χώρου μεταξύ των σταγονιδίων (depletion) που προκαλείται από μη προσροφημένα μακρομόρια λόγω οσμωτικών φαινομένων. Το εκχύλισμα CHSS προκάλεσε καθυστέρηση στην εμφάνιση αποκορύφωσης, αλλά ο βαθμός αποκορύφωσης ήταν πολύ μικρότερος σε σχέση με αυτή που προκλήθηκε από το HBSS. Υψηλότερη συγκέντρωση CHSS (3%) παρεμπόδισε την αποκορύφωση, πιθανόν λόγω του υψηλού ιξώδους της υδατικής συνεχούς φάσης. Το εκχύλισμα DASS έδειξε παρόμοια συμπεριφορά με αυτή του CHSS, ενώ υψηλότερες συγκεντρώσεις από 0.10% DASS, είχαν ως αποτέλεσμα αυξημένο ιξώδες στην συνεχή φάση που παρεμπόδιζε την αποκορύφωση. Η ανάλυση των εκχυλισμάτων με αεριοχρωματογράφo συζευγμένο με φασματογράφο μαζών (GS-MS), έδειξε την παρουσία μανόζης, γαλακτόζης και γλυκόζης στο HBSS, μανόζης και γλυκόζης στο CHSS και μόνο γλυκόζης στο DASS.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2012 - αρ.εισ.3361
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9851
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kechagias_Aristotelous.pdf954.93 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9851
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.