Διερεύνηση των απόψεων των καταναλωτών, αναφορικά με τη γνώση, τις στάσεις, τις προθέσεις τους για διαμονή σε ένα πράσινο ξενοδοχείο, τη συμμετοχή τους σε μποϊκοτάζ και σε διαλογικές ενέργειες, καθώς και την εξακρίβωση πρόθεσης απόρριψης ανήθικων ξενοδοχείων, κατά τη χρονική περίοδο Νοεμβρίου 2012-Δεκεμβρίου του 2012

Τηλικίδου, Ειρήνη/ Φωτίου, Χρυστάλλα/ Φιλίππου, Φίλιππος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ecological hotels;Οικολογικό μάρκετινγκ;Hotel;Green hotels;Πράσινα ξενοδοχεία;Boycotts, Consumer;Μποϋκοτάζ, Καταναλωτικό;Συμπεριφορά, Καταναλωτική;Behavior, Consumer;Τουριστικές υπηρεσίες;Tourist services;Ecological marketing;Ξενοδοχείο;Οικολογικά ξενοδοχεία
Issue Date: 15-Dec-2013
Abstract: Η πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας έχει σκοπό την παροχή ορθολογικής πληροφόρησης στη διοίκηση μάρκετινγκ του ξενοδοχείου El Creco όσον αφορά τις προτιμήσεις και τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με την διαμονή τους σε ένα πράσινο ξενοδοχείο. Επίσης την πρόθεση τους να μποϊκοτάρουν αλυσίδες ξενοδοχείων που εμπλέκονται σε «ανήθικες συμπεριφορές». Το επίκεντρο όμως της μελέτης αφορά σε δημοσκόπηση (έρευνα πεδίου) ποσοτική με δομημένο ερωτηματολόγιο. Αναφορικά με την συγκέντρωση πρωτογενών στοιχείων ως μονάδα πληθυσμού επιλέξαμε 120 νοικοκυριά του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης. Η μονάδα δειγματοληψίας είναι ένα άτομο από κάθε νοικοκυριό και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η δειγματοληψία κατά περιοχές με βασικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο, του οποίου η επεξεργασία έγινε με την χρήση του προγράμματος SPSS. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών πιστεύουν ότι εάν έμεναν σε ένα πράσινο ξενοδοχείο στα ταξίδια τους θα τους επέτρεπε να προστατεύουν το περιβάλλον μας. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι πλειοψηφία των ερωτώμενων διαφωνεί με το ότι εάν έμεναν σε ένα πράσινο ξενοδοχείο στα ταξίδια τους θα τους επέτρεπε να έχουν μειωμένα έξοδα. Ακόμη διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών συμφωνούν με το ότι η εξεύρεση ενός πράσινου ξενοδοχείου απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι οι περισσότεροι καταναλωτές έχουν πρόθεση να μείνουν σε ένα πράσινο ξενοδοχείο όταν ταξιδεύουν. Τέλος η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων είναι πρόθυμοι να μποϊκοτάρουν αλυσίδες ξενοδοχείων που έχουν καταγγελθεί ότι βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2013--αα5259
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4998
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fotiou_Filippou.ppt.pdf751.25 kBAdobe PDFView/Open
Fotiou_Filippou.pdf9.18 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4998
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.