Οι ευκαιρίες, οι κίνδυνοι και το εξωτερικό περιβάλλον σε σχέση με τις δυνατότητεες διείσδυσης στο ελληνικό κρασί στην τσέχικη αγορά

Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος/ Μαλούτα, Αριστέα/ Νιτσοτόλη, Δέσποινα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Penetration of products;Διείσδυση προϊόντων
Issue Date: 9-Nov-2012
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν σκοπό την ανάλυση του θεωρητικού υπόβαθρου για το Διεθνές Μάρκετινγκ και παράλληλα την εφαρμογή της θεωρίας στον κλάδο του κρασιού και συγκεκριμένα στην πρόταση μας για εξαγωγή του ελληνικού κρασιού στην Τσέχικη αγορά.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2011 -- αα3003
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4795
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4795
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.