Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτών ενήλικων Θεσσαλίας σχετικά με την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής τους επάρκειας και του εκπαιδευτικού τους έργου (Bachelor thesis)

Κωστούλα, Μέλω


Vocational education and adult education as an integral part of the education system enhance competences and allow graduates to respond to the new growing challenges in the labour market of a society characterized by continuous socio-economic and technological developments. Over the past decade, quality assurance in adult education is at the heart of European education policy and actions to evaluate teacher education and training are being promoted. In the context of the discussion on educational evaluation, there was a need to explore the views of adult educators on the evaluation of their competence and their educational work in view of the actions to restructure Greek education in accordance with OECD guidelines. Respondents reported that their self-evaluation as well as their evaluation by their learners should be taken into account in both processes of evaluating their educational work and their competence aw educators. The results of the research lead to the conclusion that effective evaluation of adult educators requires that its pedagogical role is understood, that it includes reliable, meritocratic and meaningful procedures with clearly defined criteria, objects and purposes and that it is implemented by professionals appropriately trained in educational policy issues. The research results in relation to the trainers' attitudes about the evaluation purpose and process can contribute to the development of an effective evaluation system for adult educators.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού
Subject classification: Εκπαίδευση ενηλίκων
Adult education
Εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης ενηλίκων--Ελλάδα--Θεσσαλία--Απόψεις
Adult education teachers--Greece--Thessaly--Attitudes
Educational evaluation
Εκπαιδευτική αξιολόγηση
Keywords: εκπαίδευση ενηλίκων;adult education;αξιολόγηση;evaluation;εκπαιδευτική επάρκεια;educational competence;εκπαιδευτικό έργο;educational work
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού, 2019 (α/α 11142)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14664
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOSTOULA.pdf2.31 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14664
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.