Υδροφοβικοποίηση και χαρακτηρισμός υδροκολλοειδών από μπάμια (Bachelor thesis)

Ζάνδε, Ελευθερία- Βαλεντίνα/ Κωστικίδου, Ελισάβετ


Στην παρούσα εργασία συντέθηκαν νέοι γαλακτωματοποιητές, απαρτιζόμενοι στο υδρόφιλο μέρος τους από πολυσακχαρίτη που απομονώθηκε από τον καρπό της μπάμιας (Abelmoschus esculentous) και στο υδρόφοβο μέρος τους από οκτενυλομάδες, οι οποίες προστέθηκαν με σουκινιλίωση από οκτενυλ-σουκινκό ανυδρίτη στη ραχοκοκκαλιά του πολυσακχαρίτη. Κατά την καλύτερη πληροφόρηση των υπογραφόντων, είναι η πρώτη προσπάθεια σύνθεσης τέτοιου γαλακτωματοποιητή. Η επιτυχία της προσθήκης επιβεβαιώθηκε με φασματοσκοπία υπεριώδους μετασχηματισμού Fourier (FTIR).
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Υδροκολλοειδή
Hydrocolloids
Μπάμια
Okra
Φασματοσκοπία υπεριώδους μετασχηματισμού Fourier
Fourier transform infrared spectroscopy
Keywords: Υδροφοβικοποίηση;Υδροκολλοειδή;Μπάμια;Φασματοσκοπία υπεριώδους μετασχηματισμού Fourier;Fourier transform infrared spectroscopy;FTIR;Υδροφοβικές επιφάνειες;Hydrophobic surfaces
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής - Τμήμα τεχνολογίας τροφίμων , 2016 α.α 7460
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14452
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14452
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.