Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη (Bachelor thesis)

Δερμεντζόγλου, Παρασκευή


Η συγκεκριμένη έρευνα με θέμα: «Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη», πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας. Στόχος της έρευνας η χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου. Στην εργασία, αρχικά παρουσιάζονται βασικές εισαγωγικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα και τον βιώσιμο τουρισμό. Αναλύονται οι έννοιες τον εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και δυνατότητες ενίσχυσης τους. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην προτίμηση των τουριστών να επισκέπτονται την πόλη μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου που ονομάζεται εποχικότητα. Ακολουθεί η ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας πρωτογενών στοιχείων που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την διεξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στο υπό έρευνα θέμα, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η σύνταξη των συμπερασμάτων. Όσων αφορά την έρευνα πεδίου που διεξήχθη, αφορούσε την περίοδο του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και έγινε με την χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Τέλος, παρουσιάζονται οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα καθώς και οι περιορισμοί της έρευνας.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Βιώσιμη ανάπτυξη -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Sustainable development --Greece--Thessaloniki
Βιώσιμος τουρισμός--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Sustainable tourism--Greece--Thessaloniki
Keywords: Βιωσιμότητα;Τουρισμός;Ανάπτυξη;Θεσσαλονίκη;Sustainability;Tourism;Development;Thessaloniki
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8913
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14394
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Βιώσιμη ανάπτυξη -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Sustainable development --Greece--Thessaloniki
Βιώσιμος τουρισμός--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Sustainable tourism--Greece--Thessaloniki
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2017-10-04
Bibliographic citation: Δερμεντζόγλου Παρασκευή, Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η συγκεκριμένη έρευνα με θέμα: «Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη», πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας. Στόχος της έρευνας η χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου. Στην εργασία, αρχικά παρουσιάζονται βασικές εισαγωγικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα και τον βιώσιμο τουρισμό. Αναλύονται οι έννοιες τον εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και δυνατότητες ενίσχυσης τους. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην προτίμηση των τουριστών να επισκέπτονται την πόλη μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου που ονομάζεται εποχικότητα. Ακολουθεί η ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας πρωτογενών στοιχείων που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την διεξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στο υπό έρευνα θέμα, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η σύνταξη των συμπερασμάτων. Όσων αφορά την έρευνα πεδίου που διεξήχθη, αφορούσε την περίοδο του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και έγινε με την χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Τέλος, παρουσιάζονται οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα καθώς και οι περιορισμοί της έρευνας.
Table of contents: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.1 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 1.2 ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.3 ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.1 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2.2 ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 2.3 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.4 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.1.1 ΣΤΟΧΟΙ 3.1.2 Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 3.1.3 ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 3.1.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 3.1.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 3.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3.2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4.1 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑ
Advisor name: Σταλίδης, Γεώργιος
Examining committee: Σταλίδης, Γεώργιος
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 46
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ.pdfΔερμεντζόγλου, Πτυχιακή542.67 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14394
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.