Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη (Bachelor thesis)

Δερμεντζόγλου, Παρασκευή


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΔερμεντζόγλου, Παρασκευήel
dc.date.accessioned2022-05-03T15:20:22Z-
dc.date.available2022-05-03T15:20:22Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14394-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8913el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΒιωσιμότηταel
dc.subjectΤουρισμόςel
dc.subjectΑνάπτυξηel
dc.subjectΘεσσαλονίκηel
dc.subjectSustainabilityen
dc.subjectTourismen
dc.subjectDevelopmenten
dc.subjectThessalonikien
dc.titleΒιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκηel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΒιώσιμη ανάπτυξη -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκηel
heal.classificationSustainable development --Greece--Thessalonikien
heal.classificationΒιώσιμος τουρισμός--Ελλάδα--Θεσσαλονίκηel
heal.classificationSustainable tourism--Greece--Thessalonikien
heal.identifier.secondary8913-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.publicationDate2017-10-04-
heal.bibliographicCitationΔερμεντζόγλου Παρασκευή, Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΗ συγκεκριμένη έρευνα με θέμα: «Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη», πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας. Στόχος της έρευνας η χρονική επέκταση της τουριστικής περιόδου. Στην εργασία, αρχικά παρουσιάζονται βασικές εισαγωγικές έννοιες που έχουν να κάνουν με την βιωσιμότητα και τον βιώσιμο τουρισμό. Αναλύονται οι έννοιες τον εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και δυνατότητες ενίσχυσης τους. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην προτίμηση των τουριστών να επισκέπτονται την πόλη μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στους τρόπους αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου που ονομάζεται εποχικότητα. Ακολουθεί η ανάλυση της μεθοδολογίας της έρευνας πρωτογενών στοιχείων που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την διεξαγωγή συμπερασμάτων πάνω στο υπό έρευνα θέμα, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η σύνταξη των συμπερασμάτων. Όσων αφορά την έρευνα πεδίου που διεξήχθη, αφορούσε την περίοδο του Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του έτους 2017 και έγινε με την χρήση κατάλληλα διαμορφωμένου ερωτηματολογίου. Τέλος, παρουσιάζονται οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα καθώς και οι περιορισμοί της έρευνας.el
heal.tableOfContentsΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.1 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 1.2 ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1.3 ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.1 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2.2 ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 2.3 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2.4 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3.1.1 ΣΤΟΧΟΙ 3.1.2 Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 3.1.3 ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ 3.1.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 3.1.5 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 3.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3.2.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4.1 ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.2 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΑΓΓΛΙΚΑel
heal.advisorNameΣταλίδης, Γεώργιοςel
heal.committeeMemberNameΣταλίδης, Γεώργιοςel
heal.academicPublisherΣχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages46-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ.pdfΔερμεντζόγλου, Πτυχιακή542.67 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14394
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.