Η επεξήγηση των καταναλωτών για τους κινδύνους στα τρόφιμα και ειδικότερα στο ακρυλαμίδιο (Bachelor thesis)

Κουτρίδου Σοφία


Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα μελετώντας την σχετική βιβλιογραφία και πραγματοποιώντας ερευνητική μελέτη με ερωτηματολόγια. Ποιος είναι ο βαθμός ενδιαφέροντος των καταναλωτών για την ασφάλεια τροφίμων Τι γνωρίζουν και ποιες είναι οι αντιλήψεις των καταναλωτών σε σχέση με τους κινδύνους που συνδέονται με τα τρόφιμα. Ποιες οι γνώσεις και οι αντιδράσεις τους αναφορικά με το ακρυλαμίδιο. Ποιες είναι οι πηγές πληροφόρησης του σε ζητήματα ασφάλειας τροφίμων. Ποια είναι η καταναλωτική συμπεριφορά στα τρόφιμα που περιέχουν Ακρυλαμίδιο. Συνήθειες και τρόποι μαγειρέματος των τροφίμων.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Ακρυλαμίδιο
Τρόφιμα -- Εκτίμηση κινδύνων
Food -- Risk assessments
Acrylamide
Τρόφιμα -- Μέτρα ασφαλείας
Food -- Safety measures
Καταναλωτική συμπεριφορά
Consumer behavior
Keywords: Ακρυλαμίδιο;Διατροφικοί κίνδυνοι;Τοξικολογία;Έλεγχος;Ποιότητα τροφίμων;Τρόφιμα;Συνήθειες μαγειρέματος;Τρόποι μαγειρέματος
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής - Τμήμα τεχνολογίας τροφίμων , 2016 α.α 7483
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14274
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koutridou_Sophia.pdfΚουτρίδου Σοφία πτυχιακή εργασία 938.56 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14274
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.