Κατασκευή μηχανής CNC κοπής με πλάσμα. (Bachelor thesis)

Φωτιάδης, Δημήτριος


The purpose of this thesis is to present the process of manufacturing a CNC plasma cutting machine. More particularly, chapter one presents the theoretical framework of general cutting operations (including CNC machining) along with their historical background and also provides information as for the working principles of this plasma cutting machine. Chapter two deals with the presentation of the materials used for the machine itself and the ones during its making process, examines the techniques used for the process of manufacturing and presents the production drawings which were developed through the SolidWorks software (2014 edition). Chapter three focuses on cutting and measuring metals (mild steel – St37, St52 with 3mm-5mm thickness) on a pilot stage with the CNC plasma machine, while chapter four presents the research of the above experiments. In addition, chapter five includes the results of measuring from the pilot testing stage for the best quality cutting. Finally, the annex 1 provides an instruction manual for using and maintaining the machine.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
Keywords: Πλάσμα;Υλικό;CNC;Creature;Material
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Ε
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13849
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13849
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.