Κατασκευή μηχανής CNC κοπής με πλάσμα. (Bachelor thesis)

Φωτιάδης, Δημήτριος


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΦωτιάδης, Δημήτριοςel
dc.date.accessioned2022-02-02T12:12:56Z-
dc.date.available2022-02-02T12:12:56Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13849-
dc.descriptionΠτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών -- Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων Τ.Εel
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΠλάσμαel
dc.subjectΥλικόel
dc.subjectCNCen
dc.subjectCreatureen
dc.subjectMaterialen
dc.titleΚατασκευή μηχανής CNC κοπής με πλάσμα.el
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΠτυχιακή εργασία
heal.identifier.secondary10332-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτωνel
heal.publicationDate2018-11-01-
heal.bibliographicCitationΦωτιάδης, Δ. (2018). Κατασκευή μηχανής CNC κοπής με πλάσμα (Πτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την κατασκευή εργαλειομηχανής CNC κοπής με πλάσμα. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το θεωρητικό μέρος των γενικών κατεργασιών κοπής (συμπεριλαμβανομένων των CNC μηχανών) μαζί με μια ιστορική αναδρομή, καθώς και θα γνωστοποιηθούν οι αρχές λειτουργίας της μηχανής κοπής με πλάσμα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει παρουσίαση των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή και κατά τη λειτουργία αυτής, θα αναλυθούν οι τεχνικές μελέτης και υλοποίησης της κατασκευής, καθώς και θα δοθεί μέσω του προγράμματος SolidWorks (έκδοση 2014) το προτεινόμενο κατασκευαστικό σχέδιο. Στο τρίτο κεφάλαιο θα διεξαχθούν οι πειραματικές δοκιμές κοπής μετάλλων (χαλυβδοσίδηρος – St37, St52) και διαστάσεων (πάχος 3mm – 5mm) με το CNC πλάσμα, ενώ στο τέταρτο θα γίνει η διερεύνηση των πειραμάτων αυτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα και αποτελέσματα των μετρήσεων από τις πειραματικές δοκιμές που θα οδηγήσουν στην επιλογή της ποιοτικότερης κοπής. Τέλος, στο παράρτημα θα συνταχθεί ένας οδηγός χρήσης της εργαλειομηχανής, καθώς και οδηγίες συντήρησής της.el
heal.abstractThe purpose of this thesis is to present the process of manufacturing a CNC plasma cutting machine. More particularly, chapter one presents the theoretical framework of general cutting operations (including CNC machining) along with their historical background and also provides information as for the working principles of this plasma cutting machine. Chapter two deals with the presentation of the materials used for the machine itself and the ones during its making process, examines the techniques used for the process of manufacturing and presents the production drawings which were developed through the SolidWorks software (2014 edition). Chapter three focuses on cutting and measuring metals (mild steel – St37, St52 with 3mm-5mm thickness) on a pilot stage with the CNC plasma machine, while chapter four presents the research of the above experiments. In addition, chapter five includes the results of measuring from the pilot testing stage for the best quality cutting. Finally, the annex 1 provides an instruction manual for using and maintaining the machine.en
heal.advisorNameΚορλός, Απόστολοςel
heal.committeeMemberNameΚορλός, Απόστολος
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών / Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages132-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13849
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.