Η συναισθηματική νοημοσύνη ως σημαντικός παράγοντας επικοινωνίας στη σχολική ηγεσία (Master thesis)

Μόκιας, Αλέξανδρος


The purpose of this work is to look through the questionnaires of the opinions of various primary school teachers about how important communication is emotional intelligence for school leaders.The results of the research are more fully recorded within the work and respond fully to whether a strong leadership with emotional intelligence can contribute to effective communication within the school unit.
Alternative title / Subtitle: The emotional intellingence as a significant factor of communication in school leadership
Institution and School/Department of submitter: Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης
Keywords: αποτελεσματικότητα;σχολική ηγεσία;συναισθηματική νοημοσύνη;νοημοσύνη;επικοινωνία;efficiency;school leadership;emotional intelligence;communication
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΔΟ-Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης,2018--αα10481
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11380
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mokias.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/11380
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.