Ανάλυση και χαρακτηρισμός εξωκυτταρικών πολυμερών από συστήματα βιολογικής επεξεργασίας ενεργού ιλύος

Σαμαράς, Πέτρος/ Σοφίδου, Μαρία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Λήματα;Βιολογική επεξεργασία;Ενεργό ιλύ;Εξωκυτταρικά πολυμερή;Απόβλητα
Issue Date: 15-May-2015
Abstract: Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι ο προσδιορισμός του μηχανισμού παραγωγής των EPS σε διαφορετικά συστήματα ενεργού ιλύος και η διερεύνηση των σημαντικότερων παραμέτρων που επηρεάζουν την έκλυσή τους από τους μικροοργανισμούς. Στη διάρκεια της εργασίας αυτής μελετήθηκε η παραγωγή των εξωκυτταρικών πολυμερών που λαμβάνει χώρα κατά την επεξεργασία αποβλήτων από μια βιομηχανία τροφίμων, με υψηλή περιεκτικότητα σε δύσκολα βιοαποδομήσιμες ουσίες. Με τον τρόπο αυτό ήταν δυνατόν να διερευνηθεί η λειτουργία των μικροοργανισμών της ενεργού ιλύος υπό ακραίες συνθήκες, ενώ παράλληλα εξετάστηκε η επίδραση διαφορετικών παραγόντων έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η δράση των μικροοργανισμών και να ελαττωθεί το ρυπαντικό φορτίο των αποβλήτων. Η μελέτη της επεξεργασίας έλαβε χώρα σε ένα σύστημα αντιδραστήρων ασυνεχούς λειτουργίας εναλασσόμενων φάσεων (SBR) που τροφοδοτούνταν με ένα μίγμα αποβλήτων που αποτελούνταν από 10% κο απόβλητα από μια βιομηχανία παραγωγής ζύμης αρτοποιίας με υψηλή περιεκτικότητα σε μελάσσα και 90% κο αστικά λύματα.
Description: Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων, 2015--Μ.Π.Σ. "Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και οργάνωσης παραγωγής στη βιομηχανία τροφίμων"--αα6811
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9962
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SOFIDOU MARIA.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9962
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.