Τεχνοοικονομική μελέτη για ανέγερση μιας παγκύπριας βιομηχανίας παραγωγής βιοαιθανόλης από ορό γάλακτος

Κουλούρης, Αλέξανδρος/ Χριστοδουλίδου, Ιωάννα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Βιοαιθανόλη;Ορός γάλακτος;Τεχνοοικονομική μελέτη;Κύπρος;Βιομηχανία
Issue Date: 15-May-2015
Abstract: Η παρούσα μελέτη θέτει ως στόχο να μελετήσει αρχικά ποσοτικά και ποιοτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν την παραγωγή λακτόζης από τον ορό γάλακτος στο βιοκαύσιμο, μέσω της εφαρμογής των μοντέλων. Ακολούθως θα παρουσιαστεί η οικονομική αξιολόγηση μέσω ενός παραδείγματος μιας οικονομικής ανάλυσης που παράγεται από το λογισμικό SuperPro® Designer ως μια προτεινόμενη μέλλουσα επένδυση. Τέλος παρατίθενται και οι ιδανικές συνθήκες στις οποίες μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια μονάδα, όπως αποδείχτηκε σε μια προσπάθεια αύξησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης επένδυσης. This paper will attempt to first discuss quantitative and qualitative data of lactose production from whey, followed by the application of ethanol-plant simulation models that will be applied in order to convert lactose into biofuel. Finally, an example of an economic analysis generated by SuperPro® Designer will be presented assessing the financial feasibility of the proposed operation. The optimal conditions which such a unit can operate are also demonstrated in an attempt in increase the efficiency and efficacy of the proposed operation.
Description: Μεταπτυχιακή διατριβή--ΣΤΓ&ΤΤ&Δ--Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2015--Π.Μ.Σ. «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων»--αα6812
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9961
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Christodoulidou Ioanna.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9961
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.