Μελέτη σχηματισμού κρυσταλλιτών κατά τη θέρμανση συστημάτων αμύλου-λιπαρών οξέων

Ραφαηλίδης, Στυλιανός/ Βασιλειάδου, Ευαγγελία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ρεολογική συμπεριφορά;Κρυσταλλίτες;Λιπαρά οξέα;Άμυλο
Issue Date: 13-Jan-2015
Abstract: Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο σχηματισμός σφαιρουλιτών λόγω της δημιουργίας συμπλόκων μεταξύ αμυλόζης και κορεσμένων λιπαρών οξέων, τα οποία διαφέρουν ως προς το μήκος της ανθρακικής τους αλυσίδας, σε διάφορες θερμοκρασίες και χρόνους θέρμανσης. Επίσης, εξετάζεται η επίδραση αυτών των συμπλόκων στις ρεολογικές ιδιότητες του αμύλου. Για το σκοπό αυτό, παρασκευάστηκαν αιωρήματα αμύλου από καλαμπόκι με υψηλή περιεκτικότητα σε αμυλόζη, τα οποία υποβλήθηκαν σε θέρμανση σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες (75°C, 80°C, 85°C) και σε τρεις διαφορετικούς χρόνους (30min, 60min, 90min). Για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα δείγματα μελετήθηκαν με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και φασματοσκοπία υπερύθρου.
Description: Μεταπτυχιακή εργασία--ΣΤΕΤΡΟΔ--Τμήμα Τεχνολόγων Τροφίμων, 2011--αα1872
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9960
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9960
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.