Επίδραση της προσθήκης κεφιράνης στα ρεολογικά χαρακτηριστικά του κεφίρ

Δημητρέλη, Γεωργία/ Σταυλάς, Γεώργιος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ρεολογική συμπεριφορά;Γαλακτοκομικά προϊόντα;Κεφιράνη;Κεφίρ
Issue Date: 21-Aug-2014
Abstract: Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης κεφιράνης, πρωτεϊνών ορού (Π.Ο) και καζεϊνικών αλάτων (Κ.Α) στα ρεολογικά χαρακτηριστικά του κεφίρ. Για την παρασκευή των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε παστεριωμένο αγελαδινό γάλα λιποπεριεκτικότητας 3,5%. Η προσθήκη της κεφιράνης, των Π.Ο και των Κ.Α πραγματοποιήθηκε πρίν την θερμική επεξεργασία του γάλακτος. Η μελέτη των ρεολογικών χαρακτηριστικών έγινε με την χρήση του δυναμικού μηχανικού αναλυτή Bohlin C-VOR 150, εφαρμόζοντας τη δυναμική δοκιμή, τη δοκιμή ερπυσμού και προσδιορίζοντας το ιξώδες τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε αύξηση του χρόνου επώασης των δειγμάτων κεφίρ με την προσθήκη ΚΑ και μείωση του χρόνου επώασης με την προσθήκη ΠΟ. Η προσθήκη της κεφιράνης κυρίως σε αυξημένα ποσοστά, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου επώασης.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής -- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,2014 - 5693
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9821
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stavlas_Georgios.pdf811.33 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/9821
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.