Μάλαξη στον Αθλητισμό

Χριστάρα - Παππαδοπούλου, Αλεξάνδρα/ Δαρδανίδης, Αλέξανδρος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Μάλαξη αθλητιατρική;Αθλητισμός;Μάλαξη;Φυσιοθεραπεία;Physiotherapy--Sports medicine;Φυσιοθεραπεία--Αθλητιατρική;Sports;Physiotherapy;Kneading;Kneading sports
Issue Date: 4-Jul-2013
Series/Report no.: ;615
Abstract: Στην παρούσα εργασία συζητώνται καταρχήν οι επιδράσεις της μάλαξης στα διάφορα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού (κυκλοφορικό, νευρικό κλπ). Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι βασικές τεχνικές μάλαξης εν γένει, καθώς και αυτές που χρησιμοποιούνται στον αθλητισμό. Ακολούθως συζητώνται οι επιδράσεις της αθλητικής μάλαξης και γίνεται εξειδίκευση των εφαρμογών της σε διάφορα αθλήματα. Τέλος παρατίθεται βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών σχετικών με την αθλητική μάλαξη.
This paper first discussed the effects of massage on various systems of the human body (circulatory, nervous, etc.). Basic massage techniques presented then in general, as well as those used in sports. Then discussed the effects of sports massage and is specification of applications in various sports. Finally out literature review research related to sports massage.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΕΥΠ--Τμήμα Φυσικοθεραπείας, 2009--αα 615
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8608
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dardanidis_Alexandros.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/8608
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.