Το ελαιόλαδο, τα συστατικά του και οι ευεργετικές τους ιδιότητες

Δούκας, Χρήστος/ Δαλιγκάρου, Μαργαρίτα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Ελιά;Olive;Ελαιόλαδο;Παραγωγή ελαιολάδου;Αισθητική;Ελαιόλαδο και υγεία;Olive oil production;Olive oil;Olive oil and health;Aesthetics
Issue Date: 10-Nov-2008
Abstract: Η εργασία αναφέρεται στο ελαιόλαδο, στα συστατικά του καθώς και στις ευεργετικές ιδιότητες του. Αρχικά, γίνεται μία αναφορά στην εξέλιξη του ελαιόλαδου από την αρχαιότητα έως και σήμερα και μία καταγραφή των χαρακτηριστικών και των συστατικών του. Στη συνέχεια, γίνεται εκτενής αναφορά στην διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου, από το φύτευμα έως και το τελευταίο στάδιο της παραγωγής. Τέλος, επισημαίνεται η αξία του ελαιολάδου στην διατροφή και στην υγεία του ανθρώπου καθώς και η συμβολή του στο χώρο της αισθητικής.
This thesis reports to olive oil, to it ingredients as and to beneficial properties. Firstly, it reports to olive oil progress from the ancients ages to nowadays and a notation of it characteristics and ingredients. Following, it reports to the procedure of olive oil production, from the planting to the last level of the production. Finally, marked the value of olive oil to nutrition and to humans health as and it contribution at aesthetics.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -- Τμήμα Αισθητικής, 2008, αα2647
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6880
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
margarita_daligkarou.pdf5.32 MBAdobe PDFView/Open
mdaligkarou_exofyllo.pdf256 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/6880
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.