Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των νομών Θεσσαλονίκης, Αρκαδίας και Ρεθύμνης

Κυρμίζογλου, Παντελής/ Ζαχαροπούλου, Αφροδίτη/ Εσκιντζόγλου, Μαρία/ Λυρή, Σταματία


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΚυρμίζογλου, Παντελήςel
dc.contributor.authorΖαχαροπούλου, Αφροδίτηel
dc.contributor.authorΕσκιντζόγλου, Μαρίαel
dc.contributor.authorΛυρή, Σταματίαel
dc.date.accessioned2013-10-15T16:07:58Zel
dc.date.accessioned2018-02-27T19:01:30Z-
dc.date.available2013-10-15T16:07:58Zel
dc.date.available2018-02-27T19:01:30Z-
dc.date.issued2013-10-15T16:07:58Zel
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5959-
dc.descriptionΠτυχιακή Εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Λογιστικής, 2009--αα1247el
dc.description.abstractΤο περιεχόμενο της εργασίας αυτής αφορά τη χρηματοοικονομική ανάλυση, με την χρήση αριθμοδεικτών, των νομών Θεσσαλονίκης, Αρκαδίας και Ρεθύμνης. Αφορά την διαδικασία αξιολόγησης των προϋπολογισμών τους και άλλων χρηματοδοτικών καταστάσεων. H χρηματοοικονομική ανάλυση χρησιμοποιείται για να αναλύσει αν η οικονομική οντότητα είναι σταθερή ή όχι και αρκετά επικερδές ή μη. Ο αναλυτής εστιάζει στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, ισολογισμού και την κατάσταση των ταμειακών ροών. Επιπλέον, ένας βασικός τομέας της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αφορά την προέκταση των προηγούμενων επιδόσεων της οντότητας σε μια εκτίμηση της μελλοντικής της απόδοσης.el
dc.description.abstractThe content of this work on the financial analysis, with ratios, of the prefectures of Thessaloniki, Arcadia and Rethymni. Is about the process of their budgets and other financial statements. The financial analysis is used to analyze whether an entity is stable or not and profitable enough or not. The financial analyst focus on the income statement, balance sheet, and cash flow statement. In addition, one key area of financial analysis involves extrapolating the entity's past performance into an estimate of the entity's future performance.el
dc.language.isoelel
dc.subjectΧρηματοοικονομική ανάλυσηel
dc.subjectFinancial analysisel
dc.subjectFinancial statementsel
dc.subjectΟικονομικές καταστάσειςel
dc.subjectΧρηματοοικονομικοί δείκτεςel
dc.subjectFinancial ratiosel
dc.subject.lcshRethymni (State : Greece)--Economic conditionsel
dc.subject.lcshArcadia (State : Greece)--Economic conditionsel
dc.subject.lcshΑρκαδία (Νομός : Ελλάδα)--Οικονομικές συνθήκεςel
dc.subject.lcshLocal finance--Greece--Thessalonikiel
dc.subject.lcshLocal finance--Greece--Arcadiael
dc.subject.lcshLocal finance--Greece--Rethymniel
dc.subject.lcshΤοπική οικονομία--Ελλάδα--Αρκαδιαel
dc.subject.lcshΘεσσαλονίκη (Νομός : Ελλάδα)--Οικονομικές συνθήκεςel
dc.subject.lcshThessaloniki (State : Greece)--Economic conditionsel
dc.subject.lcshΤοπική οικονομία--Ελλάδα--Ρεθύμνηel
dc.subject.lcshΡεθύμνη (Νομός : Ελλάδα)--Οικονομικές συνθήκεςel
dc.subject.lcshΤοπική οικονομία--Ελλάδα--Θεσσαλονίκηel
dc.titleΑνάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των νομών Θεσσαλονίκης, Αρκαδίας και Ρεθύμνηςel
dc.titleAnalysis of the financial statements of the local authorities in the prefectures of Thessaloniki, Arcadia and Rethymniel
dc.typeThesisel
heal.typeotherel
heal.type.enOtheren
heal.dateAvailable2018-02-27T19:02:30Z-
heal.languageelel
heal.accessfreeel
heal.recordProviderΤΕΙ Θεσσαλονίκηςel
heal.fullTextAvailabilityfalseel
heal.type.elΆλλοel
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5959
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.