Η ανάπτυξη του digital marketing στον κόσμο των τραπεζών και πως επηρεάζει τη συμπεριφορά των πελατών τους.

Κοκκίνης, Γεώργιος/ Τζιρούδα, Κωνσταντίνα/ Χρυσοχόου, Παναγιώτα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Digital marketing;Ψηφιακό μάρκετινγκ;Consumer behaviour;Συμπεριφορά καταναλωτή
Issue Date: 9-Nov-2012
Abstract: Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας έχει σκοπό την επεξεργασία και ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών των τραπεζών απέναντι στα νέα δεδομένα, προκειμένου να δει κατά πόσο αυτοί είναι έτοιμοι για μία τέτοια αλλαγή, και να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του νέου τρόπου συναλλαγών με τις τράπεζες, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι τραπεζικοί οργανισμοί να εισάγουν το ψηφιακό μάρκετινγκ στις συναλλαγές τους.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2011 -- αα3013
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5302
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5302
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.