Η ανάλυση της Πολιτικής Διαφήμισης στην Ελλάδα σαν εργαλείο της Πολιτικής Επικοινωνίας

Γκούνας, Αθανάσιος/ Παπαδήμου, Ελισσάβετ/ Μπένγκου, Ελφρίντα/ Δήμα, Ανιέζα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Πολιτική Διαφήμιση;Επικοινωνία;Πολιτικό μάρκετινγκ;Ελλάδα;Διαφήμιση;Πολιτική επικοινωνία
Issue Date: 9-Feb-2015
Abstract: Η παρούσα εργασία, περιλαμβάνει τον ορισμό της πολιτικής διαφήμισης, της πολιτικής επικοινωνίας και του πολιτικού marketing καθώς και το περιεχόμενό τους. Επίσης παρουσιάζονται η ιστορική αναδρομή της πολιτικής διαφήμισης και τα πρώτα βήματά της στην Ελλάδα. Ακολουθούν, ο ορισμός της συγκριτικής πολιτικής διαφήμισης καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής. Ακόμη, αναλύονται ο ορισμός της αρνητικής πολιτικής διαφήμισης, η ιστορική της αναδρομή, οι μορφές της, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί μια έρευνα για την ανάλυση του περιεχομένου της πολιτικής διαφήμισης και την παρουσία της στον ελληνικό χώρο από την μεταπολίτευση και μετά.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2014--αα6200
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5251
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dima_Bengkou_Papadimou.pdf3.42 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5251
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.