Ταξιδιωτικό μάρκετινγκ και ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Κοκκίνης, Γεώργιος/ Κανάτσιος, Ιωάννης


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Marketing;Λήψη αποφάσεων, Καταναλωτική;Ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα;Συμπεριφορά, Καταναλωτική;Behavior, Consumer;Electronic social networks;Decision making, Consumer;Tourist industry;Τουριστική βιομηχανία;Ταξιδιωτική βιομηχανία;Travel industry;Μάρκετινγκ
Issue Date: 25-Nov-2014
Abstract: Η τουριστική βιομηχανία δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από την ταχεία εξάπλωση των social media, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον ταξιδιωτικό τομέα. Στην παρούσα εργασία γίνεται διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των καταναλωτών απέναντι στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο ταξιδιωτικό μάρκετινγκ, μέσω της εφαρμογής και στατιστικής επεξεργασίας ερωτηματολογίου και της παράθεσης του θεωρητικού πλαισίου που διέπει το εν λόγω ζήτημα.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2014--αα5710
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5240
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kanatsios_Ioannis.pdf1.2 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5240
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.