Το Franchising στις αλυσίδες εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης: Η περίπτωση της "Γρηγόρης μικρογεύματα-Coffeeright"

Ταυλαρίδης, Εμμανουήλ/ Φαλέκας, Κωνσταντίνος/ Εμμανουηλίδης, Μάρκος


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Franchising;Εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης;Δικαιόχρηση;Γρήγορη εστίαση;Merchandising;Γρηγόρης μικρογεύματα;Coffeeright;Επιχειρηματικό σχέδιο;Fast food restaurants;Fast providing of food and drink;Business plan;Εμπορευματοποίηση
Issue Date: 8-Nov-2007
Abstract: Η παρούσα εργασία ασχολείται με την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου για τη δημιουργία ενός λιανεμπορικού καταστήματος με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising). Συγκεκριμένα η εργασία αφορά στη δημιουργία ενός καταστήματος "Γρηγόρης μικρογεύματα-Coffeeright", το οποίο ανήκει στον ευρύτερο κλάδο των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης και θα δραστηριοποιείται στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Θα αναλυθούν, γενικά, όλοι εκείνοι οι λόγοι που οδηγούν τους συγγραφείς στην επιλογή ενός franchising και ειδικότερα στην επιλογή ενός "Γρηγόρης μικρογεύματα-Coffeeright". Στη συνέχεια θα παρατεθεί το business plan, το οποίο θα αποτελείται από τον ορισμό της επιχειρησιακής δραστηριότητας, την ανάλυση της παρούσας κατάστασης, την αξιολόγηση της αγοράς, τη στρατηγική merchandising και τη χρηματοοικονομική ανάλυση της επένδυσης.
This project refers to the elaboration of a business plan for the creation of a retail trade store by means of franchising. Precisely, this project concerns the establishment of the restaurant "Grigoris mikrogeymata-Coffeeright", which belongs to the wider sector of fast providing of food and drink chain and will be active in the city of Alexandroupoli (Greece). All reasons why the authors chose franchising methods and "Grigoris mikrogeymata-Coffeeright" will be analyzed. Then, it is presented the business plan which consists of the definition of the operational activity, the analysis of the current situation, the market evaluation, the merchandising strategy and the financial analysis of the investment.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2007
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5166
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emmanouilidis_Falekas.pdf3.86 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5166
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.