Η συμβολή του Ίντερνετ και των νέων τεχνολογιων στο βιομηχανικό μάρκετινγκ.

Κοτζαϊβάζογλου, Ιορδάνης/ Ξυνίδου, Θεοδώρα/ Τριανταφυλλίδου, Χριστίνα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Επιχειρήσεις;Διαδίκτυο;Διαφήμιση;Βιομηχανική αγορά;Υπολογιστές;Πωλήσεις;Μάρκετινγκ;Βιομηχανικό μάρκετινγκ;Ίντερνετ;Νέες τεχνολογίες
Issue Date: 2-Apr-2014
Abstract: Η πτυχιακή εργασία που ακολουθεί έχει σαν θέμα τη συμβολή του Ίντερνετ και των νέων τεχνολογιών στο βιομηχανικό μάρκετινγκ. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταγραφούν οι βασικότερες εφαρμογές του Ίντερνετ και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις διαδικασίες του βιομηχανικού μάρκετινγκ, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Αποσκοπώντας σε μία σφαιρική θεώρηση της υπάρχουσας κατάστασης, πραγματοποιήθηκε έρευνα δευτερογενών στοιχείων μέσω της ανασκόπησης υπάρχουσας βιβλιογραφίας, καθώς και πρωτογενής έρευνα με αποστολή ερωτηματολογίων σε βιομηχανίες του κλάδου Τροφίμων και Ποτών. Αρχικά, αναφερόμαστε στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο μίγμα του βιομηχανικού μάρκετινγκ μετά την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα του Ίντερνετ. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται πρακτικά παραδείγματα και τρόποι εφαρμογής αυτών των νέων τεχνολογιών. Επιπρόσθετα, παρατίθεται έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοέμβριου 2007, σε δείγμα 30 βιομηχανιών του κλάδου Τροφίμων και Ποτών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στο τέλος της εργασίας, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα δείχνουν ότι υπάρχουν πολλές νέες τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στη βιομηχανική αγορά. Οι τεχνολογίες αυτές εφαρμόζονται άλλοτε σε μικρότερο βαθμό, και άλλοτε σε μεγαλύτερο, ανάλογα με τις δραστηριότητες και τις απαιτήσεις της εκάστοτε εταιρείας. Όπως διαπιστώνεται, οι σημαντικότεροι λόγοι χρήσης των νέων τεχνολογιών είναι η βελτιωμένη και η ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ συνεργατών και η προβολή των επιχειρήσεων στο ευρύτερο κοινό.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2007--αα2786
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5072
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/5072
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.