Σύγκριση καθυστερημένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο

Μαυρίδης, Σάββας/ Παναγιώτου, Κωνσταντίνα/ Ανδρεάδου, Μαρκέλλα-Ελένη


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Banking system;Νομοθετικό πλαίσιο;Πιστωτικός κίνδυνος;Κύπρος;Ελλάδα;Τραπεζικό σύστημα;Cyprus;Greece;Legal framework;Credit risk
Issue Date: 10-Mar-2009
Abstract: This project reports to the compare of the deferred liabilities to banks in Greece and in Cyprus. Objective of this project is to find if the banking system help the economic development of the country, as and if the banks observe the banking right of their country, or break the law so to maximize their benefits.
Η εργασία αναφέρεται στην σύγκριση των καθυστερημένων οφειλών προς τράπεζες σε Ελλάδα και Κύπρο. Ακόμα, στόχος της εργασίας είναι να βρεθεί αν το τραπεζικό σύστημα βοηθάει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς και αν οι τράπεζες τηρούν το τραπεζικό δίκαιο της χώρας τους, ή παρανομούν προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2009
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4930
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Panagiotou_Andreadou.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4930
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.