Διαφημιστική καμπάνια''Τέχνη Παντελός Α.Ε΄΄

Ταυλαρίδης, Εμμανουήλ/ Αλή Κεχαγιά, Μελδά


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Διαφήμιση;Ελλάδα;Αλουμίνιο;Διαφημιστική καμπάνια;Τέχνη Παντελός Α.Ε
Issue Date: 26-Jun-2013
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην Διαφημιστική καμπάνια για την Τέχνη Παντελός Α.Ε καιστον υλικό της το αλουμίνιο.
Description: Πτυχιακή εργασία__Σχολή Διοίκισης και Οικονομίας__Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης,2009__1148
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4866
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ali Kechagia_Melda.pdf7.25 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4866
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.