Διαδικτυακή διαφήμιση : η διαφημιστική ιστοσελίδα, η προβολή και η προώθηση της μέσα από τις μηχανές αναζήτησης, η περίπτωση της Google και μελέτες περιπτώσεων

Μπελίδης, Αθανάσιος/ Παπαδοπούλου, Σοφία


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Websites;Internet;Διαδίκτυο;Διαφήμιση στο διαδίκτυο;Advertising in web;Ιστοσελίδες
Issue Date: 1-Jul-2010
Abstract: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του κλάδου της διαδικτυακής διαφήμισης μέσα από την προβολή και προώθηση μιας διαφημιστικής ιστοσελίδας από τα ηλεκτρονικά μέσα και τις μηχανές αναζήτησης. Απώτερος στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η προώθηση της εκάστοτε εταιρείας, έτσι ώστε να αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη. Στην εργασία αναλύονται οι βασικές μορφές και οι ιστότοποι διαφήμισης στο διαδίκτυο που αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού διαφημιστικού προγράμματος. Στη συνέχεια, αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας και η αποτελεσματική χρήση των μηχανών αναζήτησης, ενώ περιγράφεται αναλυτικά το Search Engine Marketing, δηλαδή οι τρόποι προώθησης μιας ιστοσελίδας στις μηχανές. Τέλος, βλέπουμε κατά πόσο η διαδικτυακή διαφήμιση είναι πραγματικά αποτελεσματική. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε η μηχανή της Google, όπου αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητά της μέσα από πρακτικές μελέτες στη διαδικτυακή διαφήμιση και τη χρήση των δικτύων διαφήμισης Google AdWords & AdSense.
The purpose of this study is to research the online advertising industry through the marketing and promotion of an advertising website using electronic media and search engines. The ultimate goal of this process is to promote each company, so that turn bigger profits. In the same time, the basic forms and advertising sites on the Internet have been analyzed that are very important part in the development of an online advertising program. Then, search engine operation is described, and the effective use of search engines is analyzed. Specific reference in Search Engine Marketing is made, namely about promotion ways of websites which can be indexing in search engines. Finally, we see whether online advertising is really effective. Google search engine as a case study is selected, which proved its effectiveness through practical studies in the online advertising and the use of AdWords Google advertising networks & AdSense.
Description: Πτυχιακή εργασία--ΣΔΟ--Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2009--αα1368
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4846
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papadopoulou_Sofia.pdf4.9 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4846
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.