Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Βλαχάκης, Σωτήριος/ Ορφανουδάκη, Πηγή


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Family business;Οικογενειακή επιχείρηση;Προβλήματα επιχείρησης;Business problems
Issue Date: 9-Nov-2012
Abstract: Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και αν συμπίπτουν με αυτά του εξωτερικού.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας -- Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης, 2011 -- αα3002
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4794
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/4794
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.