Λειτουργίες αλυσίδας εφοδιασμού (Logistics) σε ξενοδοχείο 5 αστέρων (5*). Μελέτη περίπτωσης: Ξενοδοχείο Egnatia Grand Hotel (5*) [Αλεξανδρούπολη]. Προτάσεις βελτιστοποίησης

Καραβαγγέλης, Ευάγγελος/ Τζιώρα, Σταυρούλα


Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Keywords: Προτάσεις βελτιστοποίησης;Διαχείρηση εφοδιαστικής αλυσίδας;Logistics;Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας τουρισμού;Ξενοδοχείο Egnatia Grand Hotel (5*);Αλυσίδα Εφοδιασμού (Logistics);Egnatia Grand Hotel (5*);Διαχείριση Ξενοδοχειακής Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Issue Date: 16-Sep-2010
Abstract: Κύριος στόχος της εργασίας είναι γενικά η αναλυτική παρουσίαση της εφοδιαστικής αλυσίδας στον κλάδο των ξενοδοχείων και ειδικά η διερεύνηση σε ποιό βαθμό αυτό το επιστημονικό και ερευνητικό υπόβαθρο ακολουθείται από μια συγκεκριμένη επιχείρηση του κλάδου. Το θεωρητικό-επιστημονικό σκέλος της εργασίας στηρίχτηκε κυρίως στην βιβλιογραφία που έχει παρατεθεί τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το θέμα αυτό. Το ερευνητικό σκέλος στηρίχτηκε στην μελέτη περίπτωσης του Ξενοδοχείου «Egnatia Grand Hotel» που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της συνέντευξης μέσω ερωτηματολογίου, συμπλήρωσης ερωτηματολογίου και προσωπικής παρατήρησης στον χώρο λειτουργίας του. Τα αποτελέσματα της εργασίας αποτελούν την πλήρη καταγραφή του προφίλ της επιχείρησης και των βασικών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας του. Τα βασικότερα ευρήματα της παρούσας πτυχιακής εργασίας εντοπίζονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.
Description: Πτυχιακή εργασία -- Παράρτημα Κατερίνης --Τμήμα Τυποποίησης & Διακίνησης Προϊόντων-Logistics, 2010, αα2336
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2770
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/2770
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.