Τουρισμός και υποδομές πρόσβασης για ανθρώπους με αναπηρία (Bachelor thesis)

Σούντου, Παμφίλη


The purpose of this thesis is to present the required accessibility infrastructures for people with disabilities in tourism. To be investigated ways to facilitate access for people with disabilities and to be a functional design for their barrier-free inclusion into the travel experience. A great consumer market of the tourism product, facing daily obstacles due to the lack of access infrastructures prevailing almost all over the world. A bibliographic, article and network review was held while at the same time quantitative data were collected from valid and recognized sources, derived from the domestic and international environment. Initially, is presented the meaning of the tourism industry and its importance in the economy and is described the tourism accessibility as an umbrella term. Emphasis is placed on the accessibility chain and to how important is the accessible tourism market. It follows with an analysis and categorization of the disability and also the existing legal framework. Finally, the accessibility infrastructures in the tourism industry are presented, including the urban network, hotels but also sea and cultural activities.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού 2020, (α/α 12137)
Subject classification: People with disabilities
Άτομα με αναπηρία
Τουρισμός
Tourism
Σχεδιασμός χωρίς εμπόδια
Barrier-free design
Keywords: Άτομα με αναπηρία;People with disabilities;Προσβασιμότητα;Accessibility;Τουρισμός;Tourism;Προδιαγραφές;Standards;Υποδομές προσβασιμότητας;Accessibility infrastructures
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης - Τμήμα Διοίκησης οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού , 2020 (α/α 12137)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16396
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Πτυχιακή Σούντου Παμφίλη.pdfΠτυχιακή εργασία 1.01 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16396
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.