Η βιβλιοθήκη του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς- Άγιος Δημήτριος», Oργανική μονάδα «Γ.Γεννηματάς»: οργάνωση (καταλογογράφηση,ταξινόμηση και θεματική ευρετηρίαση) του υλικού της στο αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών Koha. (Bachelor thesis)

Ματσούκη, Αλεξάνδρα/ Καραμπιμπέρη, Ελένη


This thesis presents the process of organizing the library of the G. Gennimatas General Hospital of Thessaloniki, namely the cataloging, classification and indexing of its material in the automated Koha library management system. In addition, there is a brief investigation of the current situation in hospital libraries in Greece and an attempt to compare it with similar libraries abroad.
Alternative title / Subtitle: The Library of the Genaral Hospital of Thessaloniki «G. Gennimatas- Agios Dimitrios», Section Unit «G. Gennimatas» : organization (cataloging, classification and subject headings) of printed material and integration in the automated library management system Koha.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας , Αρχειονομίας και Συστήματα Πληροφόρησης
Subject classification: Βιβλιοθήκη Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "Γ. Γεννηματάς"-- Αυτοματισμός
Library of General Hospital of Thessaloniki "G. Gennimatas"-- Automation
Καταλογογράφηση ακαδημαϊκών διατριβών
Cataloging of academic dissertations
Ταξινόμηση
Classification
Θεματική ευρετηρίαση
Subject heading
Ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών (Συστήματα υπολογιστών)
Integrated library systems (Computer systems)
Keywords: Καταλογογράφηση;Ταξινόμηση;Θεματική ευρετηρίαση;Νοσοκομειακές βιβλιοθήκες;Γενικό Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς;Cataloging;Classification;Subject headings;Hospital libraries;Koha
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας , Αρχειονομίας και Συστήματα Πληροφόρησης , 2020 (α/α 12177)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16107
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Πτυχιακή Νέο (3).pdfΠτυχιακή εργασία 3.16 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/16107
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.