Ορθές πρακτικές συλλογής σπέρματος και εφαρμογής τεχνιτής σπερματέγχυσης στους καρπούς (Bachelor thesis)

Τάγκλη, Χρυσούλα-Ηλέκτρα


Λόγω προβλήματος με το αρχείο δεν μπορεί να περαστεί
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων γεωπόνων και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής- Τμήμα ζωικής παραγωγής
Keywords: γεννετικό συστήμα;σπέρμα χοίρων;σώμα;καρποί;σπερματεύγχυση;χειρομητέρα
Description: Πτυχιακή εργασία- Σχολή τεχνολόγων γεοπόνων και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής-Τμήμα ζωικής παραγωγής, 2021(α/α 12587)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15957
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες
 Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15957
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.