Συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή και αυτοπαποτελεσματικότητα σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που προσέρχονται σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Ιωάννα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Αυτοαποτελεσματικότητα
Self-efficacy
Συμμόρφωση ασθενών
Patient compliance
Διαβήτης τύπου 2
Type 2 diabetes
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Primary health care -- Greece -- Thessaloniki
Keywords: σακχαρώδης διαβήτης;diabetes type II;συμμόρφωση;compliance;αυτοαποτελεσματικότητα;self-efficacy;θεραπευτική αγωγή;treatment;πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας;primary health care
Description: Διπλωματική εργασία - Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Νοσηλευτικής - Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, 2019 (α/α 11561)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15412
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Διπλωματική εργασία
Subject classification: Αυτοαποτελεσματικότητα
Self-efficacy
Συμμόρφωση ασθενών
Patient compliance
Διαβήτης τύπου 2
Type 2 diabetes
Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Primary health care -- Greece -- Thessaloniki
Submission Date: 2022-10-04T13:28:22Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής
Publication date: 2019-11-27
Bibliographic citation: Παπαδοπούλου, Ι. (2019). Συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή και αυτοπαποτελεσματικότητα σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που προέρχονται σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας (Διπλωματική εργασία). Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης
Advisor name: Λαβδανίτη, Μαρία
Examining committee: Κουρκούτα, Λαμπρινή
Μηνασίδου, Ευγενία
Publishing department/division: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας - Τμήμα Νοσηλευτικής
Publishing institution: teithe
Number of pages: 98 σ.
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΤΕΛΙΚΗ Διπλωματική v10.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15412
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.