Ο ρόλος της κατανάλωσης φυτικών ινών στη διατροφή ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη και η σχέση τους με την υπογλυκαιμία (Bachelor thesis)

Βαρβαγιάννη, Μεταξένια


INTRODUCTION: Hypoglycemia is one of the most common problems in the daily treatment and therapy of Diabetes Mellitus (DM). Mediterranean diet (MD) is a cornerstone of correct management of the disease and is characterized by high fiber content. Many studies and meta- analysis show that increased intake of fiber contributes to a better glycemic control in people with DM, as they reduce the rate of gastric emptying, delay the entry of glycose into the bloodstream and thus achieve better postprandial blood sugar levels. AIM OF THE STUDY: The main objective of this study is to investigate and document the role of a high-fiber diet in the occurrence of hypoglycemic episodes to people with type 1 and type 2 diabetes. MATERIAL AND METHODS: This is a non-intervention time research where the data collection method was selected through an anonymous self- report questionnaires. The study included 100 people with type1 (n=18) and type 2 (n=82) diabetes with average age 61,5 ± 18,9 years, who visited the «Psychology Academies of Parents, Children and Adolescents with type 1 Diabetes Mellitus» which took place in amphitheater «P. Metaxa» of the Hippocrates’ General Hospital of Thessaloniki from the Association of Parents Children and Young People with Diabetes, the Diabetes Association of Thessaloniki « AgiosDimitrios», as well as those who visit the Open Care Center for the Elderly of Ampelokipoi-Menemeni and the Open Care Center of the Elderly of IerissosChalkidiki. The sample was collected from March 18 to May 8, 2019 and the only limitation of the study was the non-use of an insulin pump. RESULTS: There was no statistically significant correlation between fiber intake and hypoglycemic symptoms (p=0,462), nocturnal events (p=0,733) but also severe hypoglycemia (p=0,845) in the last 3 months. However, what showed statistically marginal positive correlation with very low affinity is between MD, which was evaluated using the Med Diet Score, and the presence of hypoglycemic episodes both during the day and at night (p=0,05). 92% of the sample showed a moderate level of adoption of MD standards. It is worth noting that from fiber intake 42% of men (n=42) and 44% of women (n=44) in the study, intake the recommended daily amount of fiber (38 gr/ men vs 25gr/women). Finally, the majority of the sample (45%) reported no hypoglycemic episode, 17% experienced 1 episode and 21% experienced 3 hypoglycemic episodes in the last 3 months. Severe hypoglycemia that needed to be transferred to the hospital stated that experienced only 4%. CONCLUSIONS: The presence of fiber in the diet of people with DM may contribute to a better glycemic control but as it turned out by this study does not appear to be associated with the occurrence of hypoglycemia. In contrast, it may appear that the MD can be positively associated with hypoglycemic episodes as well as nocturnal hypoglycemic events, but due to statistically marginal and very low correlations between them we can not draw safe conclusions.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής
Subject classification: Υπογλυκαιμία
Hypoglycemia
Φυτικές ίνες στην ανθρώπινη διατροφή
Fiber in human nutrition
Διαβητικοί--Διατροφή
Diabetics--Nutrition
Διατροφή--Μεσόγειος Περιοχή
Diet--Mediterranean Region
Keywords: σακχαρώδης διαβήτης;diabetes melitus;μεσογειακή διατροφή;mediterranean diet;φυτικές ίνες;fiber;υπογλυκαιμία;hypoglycemia
Description: Διπλωματική εργασία - Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Νοσηλευτικής - Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, 2019 (α/α 11568)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15402
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΜΕΤΑΞΕΝΙΑ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ- ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΠΑΕ.pdf1.41 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15402
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.