Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων στην περιοχή Αμυνταίου Νομού Φλωρίνης : προβλήματα και προοπτικές (Bachelor thesis)

Μηχανίδης, Νικόλαος


Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη των ζαχαρότευτλων, η κατάσταση αυτών στην Ελλάδα καθώς και οι προοπτικές αλλά και τα προβλήματα παραγωγής που έχει. Η καλλιέργεια και η παραγωγή ζάχαρης αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής Αγροτικής Οικονομίας. Όπως σε πολλούς τομείς, έτσι και σε αυτόν είναι απαραίτητα να γίνονται προβλέψεις. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας εξηγείται η ιστορία των ζαχαρότευτλων, οι ποικιλίες οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα και κάποιες βασικές τεχνικές που χρειάζονται για την καλλιέργεια αυτών. Το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι της παρούσας εργασίας αναφέρεται στο νομό της Φλώρινας γίνεται μια ανασκόπηση της περιοχής. Επίσης αναφέρονται ποιες ποικιλίες των ζαχαρότευτλων εντοπίζουμε στον Αμύνταιο και πως αντιμετωπίζονται οι ασθένειες των ζαχαρότευτλων. Τέλος γίνεται παρουσίαση και στους τρόπους ποτίσματος των ζαχαρότευτλων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση των ζαχαρότευτλων στην Ελλάδα αλλά και η κατάσταση σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το κεφάλαιο κλείνει με τις προοπτικές των ζαχαρότευτλων. Τέλος συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την πτυχιακή εργασία.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής / Τμήμα τεχνολογίας γεωπονίας , κατεύθυνση φυτικής παραγωγής
Subject classification: Ζαχαρότευτλο -- Ελλάδα -- Φλώρινα (Νομός)
Sugar beet -- Greece -- Florina (Perfecture)
Keywords: Ζαχαρότευτλο;Καλλιέργεια;Προβλήματα;Προοπτικές;Φλώρινα;Αμυνταίο;Sugar beet;Cultivation;Problems;Prospects;Florina;Amyntaio
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας και τεχνολογίας τροφίμων και διατροφής - Τμήμα τεχνολόγων γεωπόνων, κατεύθυνση φυτικής παραγωγής , 2016 α.α 7583
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15239
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michanidis_Nikolaos.pdfΜηχανίδης Νικόλαος πτυχιακή 1.85 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/15239
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.