Ανεπάρκεια ιχνοστοιχείων στα πτηνά (Bachelor thesis)

Οσμάν Ογλού, Ελίφ


In this study we studied the conditions of trace elements deficiency in poultry. Some basic information on trace elements as well as the diseases that may arise from their lack in the various organisms, including birds, have been introduced. Following the work, the diseases observed in birds in the absence of manganese were presented and results of recent experiments on the use of manganese in poultry diet were reported. Iron and copper deficiency was then studied and recent results from the use of copper in poultry diet were reported. Then, there were analyzed diseases observed by the lack of iodine and magnesium in the birds and further analyzed some symptoms and causes of hypomagnesemic tetania. Then, conditions were analyzed that result from lack of sodium and chlorine potassium. The electrolyte balance of the bird organisms has also been analyzed. Then, the diseases resulting from the lack of selenium and zinc were reported, as well as recent results of experiments on the use of zinc in poultry diet. Here are some trace elements that can be added to the poultry diet in combination to cope with the lack of trace elements. Finally, the conclusions drawn from this paper are presented.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής
Subject classification: Ιχνοστοιχεία στη διατροφή των ζώων
Trace elements in animals nutrition
Πουλιά-- Ασθένειες
Birds-- Diseases
Keywords: έλλειψη ιχνοστοιχείων;lack of trace elements;παθήσεις πτηνών;bird diseases;έλλειψη σεληνίου;lack of selenium;έλλειψη ψευδαργύρου;lack of zinc
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων-Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, 2019 (α/α 11031)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14948
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OSMAN OGLOU.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14948
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.