Η διαδικασία του Brading , της τοποθέτησης και της επανατοποθέτησης: μελέτες περιπτώσεων στον τουριστικό τομέα (Bachelor thesis)

Καράντζα, Ιωάννα/ Χαραλάμπους, Χαράλαμπος


η διαδικασία του branding , της τοποθέτησης και της επανατοποθέτησης: μελέτες περιπτώσεων στον τουριστικό τομέα
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας =Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Keywords: Επιχειρήσεις;Επανατοποθέτησης;Τουριστικό τομέα;Τουρισμός;Οικονομία
Description: Πτυχιακή εργασία =Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας =Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 2020 (α/α 11766)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14892
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας =Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Publication date: 2020-02-18
Bibliographic citation: Καράντζα, Ι., Χαραλάμπους, Χ. (2020). η διαδικασία του branding , της τοποθέτησης και της επανατοποθέτησης: μελέτες περιπτώσεων στον τουριστικό τομέα (Πτυχιακή εργασία). Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.
Abstract: η διαδικασία του branding , της τοποθέτησης και της επανατοποθέτησης: μελέτες περιπτώσεων στον τουριστικό τομέα
Advisor name: Βλαχάκης, Σωτήριος
Examining committee: Βλαχάκης, Σωτήριος
Publishing department/division: Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Publishing institution: ihu
Number of pages: 113
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14892
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.