Σύγκριση της ανάπτυξης του δικτύου διανομής και την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών για το κρέας σε Ελλάδα και Αγγλία (Bachelor thesis)

Κιοβρεκη, Δήμητρα


Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την σύγκριση της ανάπτυξης των δικτύων διανομής για το κρέας και την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών σε Ελλάδα και Αγγλία. Πρόκειται για μια έρευνα συλλογής δευτερογενών στοιχείων εστιάζοντας στο προϊόν του κρέατος. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αλλαγή στη δομή των δικτύων διανομής στην Ελλάδα. Αρκετά σούπερ μάρκετ έχουν υιοθετήσει την ιδέα των συσκευασμένων κρεάτων σε σχέση με παλαιότερα που εσωτερικά τους υπήρχαν μικρά κρεοπωλεία εκτός από τα παραδοσιακά καταστήματα. Αντίθετα στην Αγγλία όλα τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα, με την διαφορά στις πλούσιες περιοχές να υπάρχουν μπουτίκ κρεάτων και τα κρεοπωλεία αλλοδαπών. Όσον αφορά την καταναλωτικά συμπεριφορά, ο Έλληνας προτιμάει να αγοράζει το κρέας του από τον κρεοπώλη, ενώ ο Άγγλος καταναλωτής πραγματοποιεί τις αγορές του με βάση την διευκόλυνση του. Τέλος υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν την απόκλιση του από την διατροφή τους.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Χονδρέμπορος;Ανάλυση Ανταγωνισμού ενός Κλάδου;Εμποροι και αντιπρόσωποι;Επίπεδα καναλιών διανομής;Μεταφορά
Description: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2019 (α/α 11441)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14800
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μαρκετινγκ

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14800
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.