Μελέτη συμπεριφοράς παραπόνων καταναλωτών με χρήση ηλεκτρονικών μέσων σε σχέση με αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα (Bachelor thesis)

Κοκοζίδης, Γεώργιος/ Σακιζλή, Θεοδώρα/ Φλέσσας, Παναγιώτης


This study is a survey of primary data which studies the behavior of consumer complaints expression with the use of electronic means in relation to food and agricultural products. This comes from a possible unpleasant experience that every person may have and wants to share with others, even with the company that produces or procures the product. Results obtained from a judgment sample and the tool that used is a structured questionnaire in which collected the answers of the interviewees that we have chosen and believe that would give us rational results. Then, by analyzing the questionnaires we observed that we were able to reach on important conclusions about the subject of our research and to appropriately formulate our proposals.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης επιχειρήσεων / Τμήμα εμπορίας και διαφήμισης
Subject classification: Παράπονα καταναλωτών
Consumer complaints
Καταναλωτική συμπεριφορά
Consumer behavior
Κοινωνικά δίκτυα
Social media
Ικανοποίηση καταναλωτών
Consumer satisfaction
Αγροτικά προϊόντα
Farm produce
Keywords: Παράπονα καταναλωτών;Ηλεκτρονικά παράπονα;Κοινωνικά δίκτυα;Ικανοποίηση καταναλωτών;Αγροτικά προϊόντα διατροφής;Διαδίκτυο;Ηλεκτρονική επικοινωνία στόμα με στόμα;Consumer complaints;E-complaints;Social media;Consumer satisfaction;Agro-food products;Internet;E-word of mouth communication;E-WOM
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή οικονομίας και διοίκησης - Τμήμα εμπορίας και διαφήμισης , 2016 α.α 7437
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14570
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14570
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.