Διερεύνηση της αντιπάθειας μάρκας των καταναλωτών της αστικής περιοχής Θεσσαλονίκης το φθινόπωρο του 2014 (Bachelor thesis)

Καζιρελίδου, Μαρία/ Κουρή, Μαρία


Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό την παροχή ορθολογικής πληροφόρησης προς τη Διοίκηση Μάρκετινγκ της εταιρίας Univar σχετικά με την αντιπάθεια μάρκας από τους καταναλωτές. Η Univar είναι ένας όμιλος εταιριών ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια στο χώρο των καταναλωτικών αγαθών. Η εταιρία σε μια προσπάθεια προωθητικής ενέργειας (1+1 δώρο) συγκεκριμένου αποσμητικού spray για άντρες και για γυναίκες (Dave men- Dave women) ήρθε αντιμέτωπη με τους καταναλωτές τις καθώς σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολος ο διαχωρισμός της μιας φιάλης από την άλλη, και υπάρχει ενδεχόμενο διάρρηξης της υπό πίεση φιάλης, λόγω της ισχυρής κόλλας που τις συνδέει μεταξύ τους. Ανησυχεί μήπως οι καταναλωτές της προβούν σε μια αποστροφή από τα προϊόντα της εταιρίας λόγω της αναστάτωσης. Η πτυχιακή αποτελείται από δύο μέρη. Συγκεκριμένα το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την έρευνα δευτερογενών στοιχείων και χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της οικονομίας, τα αίτια και τα αποτελέσματα της κρίσης καθώς και τις επιπτώσεις της οικονομίας στην αγορά. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του καταναλωτή και της αγοραστικής συμπεριφοράς. Οι καταναλωτές δέχονται επιδράσεις από το κοινό τους περιβάλλον αλλά και από το περιβάλλον του μάρκετινγκ. Είναι σημαντικό για τα στελέχη του μάρκετινγκ να γνωρίζουν πως συμπεριφέρεται ο καταναλωτής, γιατί έτσι θα είναι σε θέση να τον επηρεάσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του. Επίσης σημαντικό είναι ο τρόπος εκδήλωσης συναισθημάτων από έναν δυσαρεστημένο καταναλωτή. Ο οποίος αποφασίζει είτε να μην προβεί σε κάποια μορφή αντίδρασης, είτε να ενεργήσει εκδηλώνοντας τη δυσαρέσκεια του με κάποιο τρόπο όπως να σταματήσει να αγοράζει το συγκεκριμένο προϊόν που τον δυσαρέστησε ή να επισκέπτεται το κατάστημα από το οποίο το προμηθεύτηκε. Στη συνέχεια ακολουθεί η σχέση της μάρκας με τον καταναλωτή. Οι καταναλωτές δένονται με τις μάρκες και όχι με τα προϊόντα ή την εταιρία που τα παράγει. Το brand γεννιέται , αναπτύσσεται, ζει και πεθαίνει μόνο στο μυαλό και τις καρδίες των ανθρώπων. Η αξία της κάθε μάρκας διαπιστώνεται από την πιστότητα των καταναλωτών της. Η σχέση αυτή μεταξύ των καταναλωτών και της μάρκας, ισχύει εφόσον ο καταναλωτής είναι ικανοποιημένος , η δυσαρέσκεια μιας μάρκας είναι εξίσου σημαντική όσο για την ίδια μάρκα-εταιρία όσο και για τον καταναλωτή. Δύσκολα ο καταναλωτής εκφράζει τα αρνητικά συναισθήματα του προς τη μάρκα. Η δυσαρέσκεια όμως μπορεί να εξαρτάται από τις προσωπικές στάσεις και προτιμήσεις του κάθε καταναλωτή. ο καταναλωτής δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα όταν το προϊόν έρχεται σε αντίθεση με την ιδεολογική, θρησκευτική, πολιτισμική του ταυτότητα. Στο δεύτερο μέρος της πτυχιακής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Τέλος, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις προς τη διοίκηση της Univar. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας τα συναισθήματα των καταναλωτών όταν μιλάνε για την μάρκα που αντιπαθούν είναι ο θυμός, η αδικία, η απογοήτευση, η εξαπάτηση με αποτέλεσμα να οδηγούν τον καταναλωτή στην έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην μάρκα.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης επιχειρήσεων / Τμήμα εμπορίας και διαφήμισης
Subject classification: Επώνυμα προϊόντα
Brand name products
Καταναλωτική συμπεριφορά -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Consumer behavior -- Greece -- Thessaloniki
Καταναλωτές -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Consumers -- Greece -- Thessaloniki
Παράπονα καταναλωτών
Consumer complaints
Keywords: Καταναλωτές;Καταναλωτική συμπεριφορά;Θεσσαλονίκη;Μάρκα;Consumers;Cosnumer behavior;Thessaloniki;Brand;Consumer complaints;Παράπονα καταναλωτών
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή οικονομίας και διοίκησης - Τμήμα Εμπορίας και διαφήμισης , 2016 α.α 7439
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14568
Table of contents: ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8 Θέμα πτυχιακής 9 Ερέθισμα 9 Πρόβλημα διοίκησης 9 Πρόβλημα της έρευνας του μάρκετινγκ 10 Σκοπός 10 Στόχοι 10 Ειδικός στόχος 10 Το προφίλ της εταιρίας 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕNΩN ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Αιτίες και τα αποτελέσματα οικονομικής κρίσης 13 Οι επιπτώσεις της οικονομίας στην αγορά 14 Η οικονομία στον κλάδο τροφίμων και ποτών 14 Η οικονομία στον κλάδο των απορρυπαντικών 15 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 16 Καταναλωτής και κατανάλωση 16 Αγοραστική συμπεριφορά 17 BRAND & BRANDING 18 Τι είναι μάρκα 18 Επωνυμία μάρκας 19 Διοίκηση της μάρκας 19 Διαχείριση της μάρκας και ανάπτυξη της εικόνας της 20 Η εικόνα της μάρκας 21 Προσωπικότητα της μάρκας 22 Χτίσιμο μιας μάρκας 22 Συντήρηση της εικόνας της μάρκας 23 Η αξία της μάρκας 24 Αναγνωρισιμότητα 25 Η Πίστη στη μάρκα 26 Ποιότητα 27 Συνειρμοί 27 Τα οφέλη της αξίας της μάρκας 28 Το branding 29 Τα συχνότερα λάθη σε επίπεδο branding 30 Καταναλωτής και μάρκα 31 Η ικανοποίηση του καταναλωτή 32 Δυσαρέσκεια και αντιδράσεις του καταναλωτή 33 Δυσαρέσκεια μάρκας 33 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 36 Η Καινοτομία ως ένα στοιχείο στρατηγικού management 36 Value-for-Money 37 Προσπάθεια ανάπτυξης σε μια αγορά σε πτώση 37 Στρατηγικές ηγετών 39 Ανταγωνισμός 39 Η απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 40 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 41 Μεθοδολογία 42 Περιεχόμενο ερωτηματολογίου 43 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 46 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 54 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 56 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 57 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 61 Καταγραφή απαντήσεων των ερωτηματολογίων της έρευνας 62 Brand dislike questionnaires responses 70
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14568
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.