Η εργασιακή εξουθένωση των εκπαιδευτικών στα σχολεία. (Η περίπτωση των δομών φιλοξενίας προσφύγων ΔΥΕΠ-Μη κυβερνητικές οργανώσεις) (Master thesis)

Πένκης, Ιωάννης


Burnout is a phenomenon that is more or less paid to workers. Teachers are a category of workers where Burnout Syndrome often makes them. The symptoms of work-related burnout are many and manifested differently in each worker. As a research gap has been identified in the bibliography regarding the labor exhaustion of teachers working in the EDIC, the subject of this diploma thesis was selected. A quantitative survey was carried out on a sample of 100 teachers that working in EDIC, using a questionnaire. The results of the survey showed that teachers do not have a lot of work-related exhaustion from their educational work. However, the problems of organizing the EDIC hamper the work of teachers.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης & Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων
Subject classification: Εξουθένωση (Ψυχολογία)
Burn out (Psychology)
Εκπαιδευτικοί -- Εργασιακό άγχος
Teachers -- Job stress
Πρόσφυγες -- Εκπαίδευση
Refugees -- Education
Δομές φιλοξενίας προσφύγων -- Ελλάδα
Refugee camps -- Greece
Keywords: Εργασιακή εξουθένωση;Burnout;Εργασιακό άγχος;Job stress;Σχολικό κλίμα;School climate;Εργασιακή εξουθένωση εκπαιδευτικών;Educator’s burnout;ΔΥΕΠ
Description: Μεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης και Οργάνωσης Εκπαιδευτικών Μονάδων, 2019 (α/α 11379)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14559
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Penkis.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14559
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.