Η Θεσσαλονίκη ως τουριστικός προορισμός (Bachelor thesis)

Πολίτη, Σεμέλη-Μαρίνα


Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος η εργασία οδηγεί σε μια περιπλάνηση στη σφαίρα του τουρισμού. Τι είναι ο τουρισμός; Πώς έχει εξελιχθεί, μέσα στην ιστορία; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται και σε ποιους επιδρά; Ποια είδη και ποιές μορφές τουρισμού υπάρχουν; Τι σημαίνει τουριστικό προϊόν; Τι θα πει ζήτηση και προσφορά τουριστικού προϊόντος; Σ’ αυτά και σε ακόμα τόσα ερωτήματα, που καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις του τουρισμού, από το 1811, που εμφανίζεται για πρώτη φορά η λέξη tourism, έως και σήμερα- σε παγκόσμιο και σε εγχώριο επίπεδο, απαντά η παρούσα εργασία. Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης των ορισμών και της ουσιαστικής σημασίας, της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Αναφέρονται επίσης, οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη εφαρμογή και λειτουργία της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Κλείνοντας το πρώτο μέρος της εργασίας, εκθέτονται διάφορα στοιχεία σχετικά με την Θεσσαλονίκη. Από την ιστορική πορεία της πόλης, τα αξιοθέατα και τις μεταφορές της έως τη σημερινή θέση που κατέχει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε και το πλαίσιο έρευνας και δειγματοληψίας στην πτυχιακή. Στο δεύτερο μέρος της πτυχιακής αυτής εργασίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, και σκοπό είχε τη συλλογή ορθολογικών πληροφοριών και την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τα στοιχεία που επηρεάζουν τους αλλοδαπούς επισκέπτες στην επιλογή ενός τουριστικού προορισμού, τις προσδοκίες τους από τον επιλεχθέν προορισμό καθώς και τους παράγοντες που καθορίζουν την ικανοποίηση τους. Επίσης, περιγράφεται η τουριστική συμπεριφορά των διεθνών τουριστών της Θεσσαλονίκης, σε μια περίοδο όπου η αειφόρος ανάπτυξη αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η μέθοδος συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε, στην έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε, είναι η Δημοσκόπηση, με προσωπική συνέντευξη και όργανο ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, 32 ερωτήσεων.
Alternative title / Subtitle: Έρευνα και μελέτη των προσδοκιών και των παραγόντων που καθορίζουν την ικανοποίηση των αλλοδαπών τουριστών της Θεσσαλονίκης, σε σχέση με το φαινόμενο της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Βιώσιμη ανάπτυξη -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Sustainable development --Greece--Thessaloniki
Sustainable tourism--Greece--Thessaloniki
Βιώσιμος τουρισμός--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Tourism--Greece--Thessaloniki
Τουρισμός--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Keywords: Τουρισμός;Tourism;Αειφόρος ανάπτυξη;Sustainable development;Thessaloniki;Θεσσαλονίκη
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8933
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14444
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Πτυχιακή εργασία
Subject classification: Βιώσιμη ανάπτυξη -- Ελλάδα -- Θεσσαλονίκη
Sustainable development --Greece--Thessaloniki
Sustainable tourism--Greece--Thessaloniki
Βιώσιμος τουρισμός--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Tourism--Greece--Thessaloniki
Τουρισμός--Ελλάδα--Θεσσαλονίκη
Item language: el
Item access scheme: account
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2017-10-10
Bibliographic citation: Πολίτη Σεμέλη-Μαρίνα, Η Θεσσαλονίκη ως τουριστικός προορισμός , Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017
Abstract: Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος η εργασία οδηγεί σε μια περιπλάνηση στη σφαίρα του τουρισμού. Τι είναι ο τουρισμός; Πώς έχει εξελιχθεί, μέσα στην ιστορία; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται και σε ποιους επιδρά; Ποια είδη και ποιές μορφές τουρισμού υπάρχουν; Τι σημαίνει τουριστικό προϊόν; Τι θα πει ζήτηση και προσφορά τουριστικού προϊόντος; Σ’ αυτά και σε ακόμα τόσα ερωτήματα, που καλύπτουν όλες τις εκφάνσεις του τουρισμού, από το 1811, που εμφανίζεται για πρώτη φορά η λέξη tourism, έως και σήμερα- σε παγκόσμιο και σε εγχώριο επίπεδο, απαντά η παρούσα εργασία. Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης των ορισμών και της ουσιαστικής σημασίας, της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης. Αναφέρονται επίσης, οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη εφαρμογή και λειτουργία της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Κλείνοντας το πρώτο μέρος της εργασίας, εκθέτονται διάφορα στοιχεία σχετικά με την Θεσσαλονίκη. Από την ιστορική πορεία της πόλης, τα αξιοθέατα και τις μεταφορές της έως τη σημερινή θέση που κατέχει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Η Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε και το πλαίσιο έρευνας και δειγματοληψίας στην πτυχιακή. Στο δεύτερο μέρος της πτυχιακής αυτής εργασίας, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, και σκοπό είχε τη συλλογή ορθολογικών πληροφοριών και την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τα στοιχεία που επηρεάζουν τους αλλοδαπούς επισκέπτες στην επιλογή ενός τουριστικού προορισμού, τις προσδοκίες τους από τον επιλεχθέν προορισμό καθώς και τους παράγοντες που καθορίζουν την ικανοποίηση τους. Επίσης, περιγράφεται η τουριστική συμπεριφορά των διεθνών τουριστών της Θεσσαλονίκης, σε μια περίοδο όπου η αειφόρος ανάπτυξη αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η μέθοδος συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε, στην έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε, είναι η Δημοσκόπηση, με προσωπική συνέντευξη και όργανο ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, 32 ερωτήσεων.
Table of contents: 1 ΣΚΟΠΟΣ 10 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 10 2.1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 10 2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 10 3 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 12 3.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 12 3.2 Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 13 3.3 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 15 3.3.1 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 16 3.3.2 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 3.3.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18 3.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 19 3.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 20 3.6 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22
Advisor name: Σταλίδης, Γεώργιος
Examining committee: Σταλίδης, Γεώργιος
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: ihu
Number of pages: 122
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Πολίτη Σεμέλη Μαρίνα .pdfΠολίτη, Πτυχιακή 15.77 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14444
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.