Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Socia Media) – Διαφήμιση μέσω Youtube και η σχέση της με την καταναλωτική επιρροή (Bachelor thesis)

Γραψάς, Κωνσταντίνος


It is now assumed that we are in the age of the digital environment in which Social Media counts over 1 billion users worldwide. The rapid growth and growing use of Social Media, as well as the ability of the latter to influence consumer behavior, has become a modern subject of study in the field of Marketing, for which there is no scientific research. This research addresses the influence of the new Social Media in the intention to buy products and services, and the relationship between youtube and consumer behavior. As a first step, and after reviewing the International Bibliography, the reasons for users' use and attitudes towards Social Media are examined in detail, and special changes are made in the social, political and economic changes. Immediately thereafter, an attempt is made to ascertain through an empirical study the extent of the impact of Social Media on consumer behavior and the intention to purchase users by examining many factors, focusing on advertising via youtube and on the official presence of businesses inside this. Research data from 50 participating Social Media users has led to significant results showing that ultimately social media engagement, especially with youtube, seems to affect consumer behavior. It is also important to research that the coverage of social needs of users with Social Media has a reverse link with the encouragement of the intention to buy. These results have important theoretical and social implications and provide useful guidance for future research.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Social media--Influence
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης--Επιρροή
Consumer behavior
Καταναλωτική συμπεριφορά
YouTube (Electronic resource)--Influence
YouTube (Ηλεκτρονικός πόρος) -- Επιρροή
Internet advertising
Διαδικτυακή διαφήμιση
Keywords: Κοινωνική δικτύωση;Μέσα κοινωνικής δικτύωσης;Καταναλωτική συμπεριφορά;Καταναλωτική επιρροή;Ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών;Youtube;Social networking;Social media;Consumer behavior;Consumer influence;Satisfaction of social needs
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας – Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2017 α.α. 8819
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14285
Appears in Collections:(πρωην) Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΓΡΑΨΑΣ.pdfΓραψάς, Πτυχιακή6.37 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14285
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.