Διερεύνηση των συμπληρωμάτων διατροφής στους Νομούς Αττικής, Ημαθίας και Κοζάνης (Bachelor thesis)

Λύτρα, Μαρία/ Μαυρίδου, Αργυρώ/ Γκουντούρα, Βασιλεία


Introduction: The nutritional supplements are products which do not replace , but enhance the normal diet of people. They make up concentrated sources of macronutrients and / or micronutrients, other beneficial substances in combination or individual and are marketed in dosage forms such as capsules, tablets, pills etc. Purpose: research examines the use of food supplements by the population if the sex, income, exercise frequency or diet influence. Additionally they investigate the knowledge of people on food supplements, the nature, and the reasons for their use and effects. Methodology: The survey involved participation of 1200 people of different ages of county Attica, Imathia and Kozani. After completing of the questionnaires and collecting data in Excel program, was became the sample description, statistical processing with application of the statistical criterion x2 (chi - square) at significance level a = 0.05 and graphical display of results. The statistical program used was SPSS v20. Conclusions: The main conclusions of the research related to consumer knowledge of food supplements with the highest proportion to know about them. Memorable is why consumption of supplements with the highest percentage of the population use them to deal pathological situations. Finally to mention that most of the sample noticed positive changes related to improving their health and physical condition.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Επιστημών υγείας / Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας
Subject classification: Συμπληρώματα διατροφής -- Ελλάδα -- Αττική
Dietary supplements -- Greece -- Attiki
Συμπληρώματα διατροφής -- Ελλάδα -- Ημαθία
Dietary supplements -- Greece -- Imathia
Συμπληρώματα διατροφής -- Ελλάδα -- Κοζάνη (Νομός)
Dietary supplements -- Greece -- Kozani (Perfecture)
Keywords: Συμπληρώματα διατροφής;μορφές λήψης;παρενέργειες;ερωτηματολόγιο;στατικός έλεγχος;Food supplements;Supplements forms;Use;Side effects;Questionnaire;Statistical;Control;Χρήση
Description: Πτυχιακή εργασία - Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, 2016 α.α 7487
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14263
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14263
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.