Αποδόμηση υδροπηκτών ζελατίνης από δέρματα τόνου (Bachelor thesis)

Σταματίου, Ιωάννης/ Βακαλόπουλος-Πασχαλίδης, Ανδρέας


Η ζελατίνη η οποία προέρχεται από το κολλαγόνο είναι ένα πρωτεϊνικό προϊόν που προέρχεται από τα οστά, τα δέρματα και τους τένοντες των ζώων. Τα τελευταία χρόνια η ζελατίνη λόγο των ιδιοτήτων της έχει όλο και περισσότερη ζήτηση με συνέπεια να έχει χρήση σε πολλούς τομείς όπως εκείνων των τροφίμων. Η μεγαλύτερη παραγωγή ζελατίνης είναι προέλευσης από θηλαστικά, αλλά η χρήση της άρχισε να μειώνεται λόγω της ανησυχίας των καταναλωτών για διάφορούς λόγους με συνέπεια να υπάρχουν και άλλες πηγές παραγωγής ζελατίνης όπως τα δέρματα των ψαριών. Αυτή μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πηγή η οποία μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Στην πειραματική αυτή μελέτη γίνεται αναφορά στη ζελατίνη από δέρματα ψαριών καθώς και στη σημαντικότερη ιδιότητα της που είναι ο σχηματισμός υδροπηκτών. Στις υδροπηκτές προστέθηκε ταννικό οξύ για την δημιουργία σταυδοδεσμών. Παράχθηκαν υδροπηκτές ζελατίνης από δέρματα τόνου με προσθήκη χρωστικής και μελετήθηκε η απελευθέρωσή της κατά την αποδόμηση των υδροπηκτών σε νερό. Ταυτόχρονα μελετήθηκαν η διόγκωση, το υπολειπόμενο βάρος, το πορώδες και οι μηχανικές ιδιότητες των υδροπηκτών στις οποίες προστέθηκε ταννικό οξύ για τη δημιουργία σταυροδεσμών σε σχέση με αυτές που δεν προστέθηκε. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσθήκη ταννικού οξέος επηρεάζει όλες τις ιδιότητες της ζελατίνης. Συγκεκριμένα, η διόγκωση αυξήθηκε, το υπολειπόμενο βάρος παρέμεινε σταθερό, οι μηχανικές ιδιότητες βελτιώθηκαν, ενώ το πορώδες μειώθηκε με την προσθήκη ταννικού οξέος. Η απελευθέρωση της χρωστικής μειώθηκε στις υδροπηκτές που είχε προστεθεί το ταννικό οξύ.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Subject classification: Ζελατίνη
Gelatin
Colloids
Κολλοειδή
Tune (Fish)
Τόνος (Ψάρι)
Skin
Δέρμα
Keywords: Αποδόμηση;Υδροπηκτές;Ζελατίνη;Deconstruction;Hydrogels;Gelatine
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14151
Table of contents: Περίληψη 4 1.Εισαγωγή 7 2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 8 2.1 Ζελατίνη 8 2.2 Ζελατίνη και Κολλαγόνο 9 2.3 Ζελατίνη ψαριών 12 2.4 Ιδιότητες και εφαρμογές ζελατίνης 13 2.4.1 Λειτουργικές και φυσικές ιδιότητες ζελατίνης 13 2.4.2 Εφαρμογές 18 2.5 Παραγωγή ζελατίνης ψαριών 21 2.6 Υδροπηκτές 22 2.6.1 Υδροπηκτές Ζελατίνης 22 2.6.2 Υδροπηκτές 23 3. Σκοπός 27 4. Πειραματικό Μέρος 28 4.1.1 Υλικά 28 4.1.2 Συσκευές 28 4.2 Προετοιμασία Δειγμάτων 28 4.3 Παραγωγή Ζελατίνης 29 4.4 Υπολογισμός της απόδοσης σε ζελατίνη 29 4.5 Παραγωγή υδροπηκτών ζελατίνης και χρήση χρωστικής 29 4.6 Διόγκωση και Υπολειπόμενο βάρος υδροπηκτών κατά την Αποδόμηση 30 4.7 Μέτρηση Πορώδους 31 4.8 Μηχανικές Ιδιότητες υδροπηκτών κατά την Αποδόμηση 31 4.9 Απελευθέρωση χρωστικής κατά την Αποδόμηση 31 4.10 Στατιστική Ανάλυση 32 5.Αποτελέσματα 33 5.1 Απόδοση % 33 5.2 Διόγκωση και Υπολειπόμενο Βάρος Υδροπηκτών κατά την Αποδόμηση 33 5.2.1 Διόγκωση Υδροπηκτών 33 5.2.2 Υπολειπόμενο Βάρος Υδροπηκτών 34 5.3 Πορώδες Υδροπηκτών κατά την Αποδόμηση 35 5.4 Μηχανικές Ιδιότητες Υδροπηκτών κατά την Αποδόμηση 36 5.5 Απελευθέρωση Χρωστικής κατά την Αποδόμηση 37 6. Συμπεράσματα 41 7. Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 42 8. Βιβλιογραφία 43
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ.pdfΣταματίου/ Βακαλόπουλος-Πασχαλίδης, Πτυχιακή 873.5 kBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14151
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.