Μελέτη με φασματοσκοπία Raman της επίδρασης υψηλών υδροστατικών πιέσεων σε κρυστάλλους L-τυροσίνης (Master thesis)

Πρεβεζάνος, Μιχαήλ


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΠρεβεζάνος, Μιχαήλel
dc.date.accessioned2022-03-16T14:41:03Z-
dc.date.available2022-03-16T14:41:03Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14121-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία - Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής – Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 2017 α.α. 8865el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectΦασματοσκοπίαel
dc.subjectΥδροστατικές πιέσειςel
dc.subjectΚρύσταλλοι L-τυροσίνηςel
dc.subjectSpectroscopyen
dc.subjectHydrostatic pressuresen
dc.subjectL-tyrosine crystalsen
dc.titleΜελέτη με φασματοσκοπία Raman της επίδρασης υψηλών υδροστατικών πιέσεων σε κρυστάλλους L-τυροσίνηςel
heal.typemasterThesis-
heal.type.enMaster thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασίαel
heal.classificationΦασματοσκοπία Ramanel
heal.classificationRaman spectroscopyen
heal.classificationΤυροσίνη στο σώμαel
heal.classificationTyrosine in the bodyen
heal.classificationHydrostatic pressureen
heal.classificationΥδροστατική πίεσηel
heal.identifier.secondary8865-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμωνel
heal.publicationDate2016-12-12-
heal.bibliographicCitationΠρεβεζάνος Μιχαήλ, Μελέτη με φασματοσκοπία Raman της επίδρασης υψηλών υδροστατικών πιέσεων σε κρυστάλλους L-τυροσίνης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, 2017el
heal.abstractΟι πρωτεΐνες είναι βιοπολυμερή μόρια τα οποία δομούνται από ένα σύνολο 20 αμινοξέων και αποτελούν τα πιο σημαντικά μόρια των ζωντανών οργανισμών καθώς εξυπηρετούν ένα μεγάλο φάσμα βασικών λειτουργιών. Η δομή των πρωτεϊνών είναι ιδιαίτερη πολύπλοκη και για την περιγραφή της έχουν οριστεί τέσσερα επίπεδα οργάνωσης. Έχει διαπιστωθεί ότι η λειτουργικότητα ενός μορίου πρωτεΐνης καθορίζεται από τη δομή της, η οποία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλουχία των αμινοξέων που σχηματίζουν το πολυμερές της πρωτεΐνης. Το γεγονός ότι οι πρωτεΐνες αποτελούν τα σημαντικότερα και πιο πολύπλοκα μόρια των ζωντανών οργανισμών, σε συνδυασμό με το ότι η λειτουργικότητα αυτών των μορίων προκύπτει από την αλληλουχία των αμινοξέων που σχηματίζουν το πολυμερές του μορίου έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον των ερευνητών στη μελέτη των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των αμινοξέων. Όπως είναι γνωστό ένα μόριο πρωτεΐνης οργανώνεται σε τέσσερις δομές, η πρώτη δομή οργάνωσης μιας πρωτεΐνης είναι η πρωτοταγής δομή που προκύπτει από την ένωση των αμινοξέων μεταξύ τους με πεπτιδικό δεσμό δημιουργώντας έτσι την πολυπεπτιδική αλυσίδα του μορίου. Στη συνέχεια, στη δευτεροταγή δομή, η πολυπεπτιδική αλυσίδα αναδιπλώνεται στο χώρο σχηματίζοντας καθορισμένες δομές όπως: α-έλικα, β-πτυχωτή επιφάνεια, κ.α. Στην τριτοταγή δομή υπάρχει αναδίπλωση των τριδιάστατων δομών και στην τεταρτοταγή δομή υπάρχει η ένωση υπομονάδων τριδιάστατων μορίων για τον τελικό σχηματισμό του μορίου της πρωτεΐνης. Παρά την πολυπλοκότητα που μπορεί να εμφανίζει η δομή ενός μορίου πρωτεΐνης έχει παρατηρηθεί ότι η τελική μορφή του μορίου, η οποία προσδιορίζει και την λειτουργικότητα του μορίου, καθορίζεται από την αλληλουχία των αμινοξέων της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Ανάλογα με το βιολογικό τους ρόλο, δηλαδή τις διεργασίες που επιτελούν, οι πρωτεΐνες μπορούν να χωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες. Μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών λειτουργιών που ρυθμίζονται από τις πρωτεΐνες παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Συνεπώς, η ιδιαίτερη βιολογική σημασία που έχουν οι πρωτεΐνες στη ρύθμιση βασικών διεργασιών των ζωντανών οργανισμών σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η λειτουργικότητα μιας πρωτεΐνης καθορίζεται από την αλληλουχία των αμινοξέων που σχηματίζουν την πολυπεπτιδική αλυσίδα μεγάλο μέρος της σύγχρονης έρευνας ασχολείται με την ανάλυση και τη μελέτη των αμινοξέων.el
heal.tableOfContents1.Εισαγωγή......................................................................................................3 1.1. Τα αμινοξέα ..............................................................................................4 1.2. Τυροσίνη...................................................................................................5 Η τυροσίνη στον ανθρώπινο οργανισμό...................................................................7 2. Θεωρητικό υπόβαθρο ....................................................................................8 2.1. Βασικές έννοιες κβαντομηχανικής ..............................................................8 2.2 Φασματοσκοπία.........................................................................................9 2.3 Φασματοσκοπία Raman...........................................................................10 Διατάξεις φασματοσκοπίας Raman ......................................................................12 Φασματοσκοπία Raman με υψηλή πίεση.............................................................13 3 Διεξαγωγή μετρήσεων.......................................................................................14 4 Αποτελέσματα.................................................................................................19 5 Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ...............................................................23 6 Αποτελέσματα και συζήτηση ............................................................................50 7 Βιβλιογραφία...................................................51el
heal.advisorNameΑρβανιτίδης, Ιωάννηςel
heal.committeeMemberNameΑρβανιτίδης, Ιωάννηςel
heal.academicPublisherΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής / Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμωνel
heal.academicPublisherIDihu-
heal.numberOfPages52-
heal.fullTextAvailabilitytrue-
heal.type.elΜεταπτυχιακή εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Πρεβεζάνος Μ..pdfΠρεβεζάνος, Μεταπτυχιακή5.2 MBAdobe PDFView/Open Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14121
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.