Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης παρουσίασης δράσεων βιβλιοθηκών. (Bachelor thesis)

Τριανταφύλλου, Τριαντάφυλλος


This thesis aims to create a website using the WordPress Content Management System, where actions and programs of different types of libraries are presented. In particular, all types of libraries are briefly presented, with definitions, objectives and functions. Then, there is extensive reference and analysis of various actions and libraries programs, both in Greece and abroad. In addition, some ways and various means of communication used by libraries are presented in order to promote their actions and programs. In the context of the work, a website of these actions was created. General WordPress information is presented, where the website was built, and then analytically described the mode of implementation of this site. The site contains actions and libraries programs, as well as other information are displayed with which users are updated.
Alternative title / Subtitle: Online portal presenting library events and activities.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Keywords: Βιβλιοθήκες;Ηλεκτρονική πύλη;Libraries;Portal
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Κοινωνικών Επιστημών -- Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, 2021 (α/α 13223)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14070
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRIANTAFILLOY.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/14070
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.