Το ανθρώπινο δυναμικό ως συνιστώσα ποιοτικής και αναπτυξιακής διαδικασίας στην εκπαίδευση. Μια προσέγγιση στο πλαίσιο της διοίκησης ολικής ποιότητας. Η περίπτωση των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. (Master thesis)

Κουρτόγλου, Όλγα


Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Keywords: Ανθρώπινο ∆υναµικό;Εκπαίδευση;Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
Description: Μεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας --Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,2018 (α/α 10367)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13996
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13996
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.