Παραγωγικά στοιχεία της εκτροφής του μαύρου χοίρου στη Κεντρική Μακεδονία (Bachelor thesis)

Ακαμάτη, Κωνσταντίνα


Pig farming is one of the most important branches of animal production. It is a particularly important activity of the EU's agricultural sector with examples such as Denmark. In Greece, pig farming does not touch the example of Denmark, but there are potential improvements, either through the introduction of genetically improved pig breeds with dubious results due to their adaptability or the rescue of native indigenous breeds of pigs. The purpose of this dissertation is to study an indigenous Greek breed of pigs, the black pig, to highlight breeding and breeding elements of the breed in the geographical area of Central Macedonia. For the needs of the study, visits were made to a holding which is engaged in the rearing of the Black Pig in Central Macedonia. From the visit to this farm, productive elements of the breed were collected.The aim of this dissertation study, by collecting and analyzing the characteristics of the Black Pig breed, is to make conclusions about the possibility of improvement. This objective was achieved both through the productive indicators of the holding and by comparison with other widespread and non-breed races.
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής.Τμήμα Ζωικής Παραγωγής.
Keywords: χοιροτροφία;χοιροτροφία στην Ελλάδα;εκτροφή του Μαύρου Χοίρου;Κεντρική Μακεδονία
Description: Πτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής -- Τμήμα Ζωικής Παραγωγής,2017. (α/α 9281)
URI: http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13778
Appears in Collections:Πτυχιακές Εργασίες

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13778
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.