Τοπικά δυναμικά φαινόμενα κατά την ανάμειξη λυοφιλιωμένου σάλιου με υδροκολλοειδή μπάμιας (Bachelor thesis)

Λυκοπούλου, Βασιλική


Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorΛυκοπούλου, Βασιλικήel
dc.date.accessioned2022-01-05T11:30:52Z-
dc.date.available2022-01-05T11:30:52Z-
dc.identifier.urihttp://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13760-
dc.descriptionΜεταπτυχιακή εργασία -- Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής -- Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων,2017 (α/α 9295)el
dc.rightsDefault License-
dc.subjectσάλιοel
dc.subjectμυξίνη (mucin)el
dc.subjectκολλοειδή μπάμιαςel
dc.subjectπολυσακχαρίτες (polysaccharides)el
dc.subjectγαλακτώματα (emulsions)el
dc.subjectμικρορεολογία (microrheology)el
dc.subjectσυνεστιακήμικροσκοπία (confocal microscopy)el
dc.subjectsalivaen
dc.subjectokra mucilageen
dc.titleΤοπικά δυναμικά φαινόμενα κατά την ανάμειξη λυοφιλιωμένου σάλιου με υδροκολλοειδή μπάμιαςel
heal.typebachelorThesis-
heal.type.enBachelor thesisen
heal.generalDescriptionΜεταπτυχιακή εργασία -- ΠΜΣ "Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Οργάνωση Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων"el
heal.identifier.secondary9295-
heal.languageel-
heal.accessaccount-
heal.recordProviderΣχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής. Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.el
heal.publicationDate2017-12-11-
heal.bibliographicCitationΛυκοπούλου, Β. (2017). Τοπικά δυναμικά φαινόμενα κατά την ανάμειξη λυοφιλιωμένου σάλιου με υδροκολλοειδή μπάμιας (Μεταπτυχιακή εργασία). Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.el
heal.abstractΣτην παρούσα εργασία, καταγράφηκαν τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά την αυθόρμητη μίξη ενός υγρού τροφίμου βασιζόμενου στο κολλοειδές μοντέλο της μπάμιας με σάλιο, δίνοντας βαρύτητα στα τοπικά δυναμικά φαινόμενα των κολλοειδών σωματιδίων που εμπεριέχονται στα παραπάνω. Κολλοειδή μπάμιας που εμπεριέχουν φθορίζοντα μικροσφαιρίδια ήρθαν σε επαφή με ανασυστημένο σάλιο επάνω σε κοίλη αντικειμενοφόρο πλάκα και μελετήθηκαν με συνεστιακό μικροσκόπιο. Η κίνηση των σωματιδίων στο σημείο επαφής κολλοειδούς–σάλιου καταγράφηκε για μια περίοδο εξήντα λεπτών. Συλλέχθηκαν δεδομένα αναφορικά με τη συνολική κινητικότητα μεμονωμένων μοντέλων σωματιδίων, από τα οποία υπολογίσθηκαν ο συντελεστής διάχυσής τους και το τοπικό ιξώδες, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις δυναμικές που λαμβάνουν χώρα κατά την στοματική διεργασία κολλοειδών υγρών. Ο ρόλος της ωσμωτικής πίεσης στη διάχυση των σταγονιδίων στο σάλιο σχολιάζεται σε σχέση με τα μικρορεολογικά δεδομένα.el
heal.abstractThe events occurring during the spontaneous mixing of okra mucilage-based model emulsion food with saliva were recorded, with a focus on the local dynamics of colloidal particles contained in the system. An okra mucilage containing fluorescent negatively-charged microsphere probes (taking the role of the emulsion droplets), was brought into contact with reconstituted saliva on the welled slide of a confocal microscope. The translational movement of the probes at the saliva–mucilage interface and in the bulk mucilage has been recorded over periods of 60 minutes. Data have been obtained on the total mobility of individual model droplets, from which their diffusion coefficients and the local viscosities were calculated, providing information on the dynamics of processes that occur during the oral processing of colloidal liquids. The role of osmotic pressure gradients on the mixing of the droplets into saliva is discussed in relation to the microrheology data.en
heal.advisorNameΡιτζούλης, Χρήστοςel
heal.committeeMemberNameΡιτζούλης, Χρήστοςel
heal.academicPublisherΤμήμα Τεχνολογίας Τροφίμωνel
heal.academicPublisherIDteithe-
heal.numberOfPages55-
heal.fullTextAvailabilityfalse-
heal.type.elΠροπτυχιακή/Διπλωματική εργασίαel
Appears in Collections:Μεταπτυχιακές Διατριβές

Files in This Item:
There are no files associated with this item. Please use this identifier to cite or link to this item:
http://195.251.240.227/jspui/handle/123456789/13760
  This item is a favorite for 0 people.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.